Klinik Embriyoloji


Genel Bilgi
Kazanılan Derece
Derece Seviyesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Program Kazanımları
İstihdam Olanakları
Üst Derece Programlarına Geçiş
Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
KLE 501
Hücre Biyolojisi ve Üreme Fizyolojisi
2
-
1
Zorunlu
KLE 502
Reprodüktif Sistem Anatomisi
4
-
1
Zorunlu
KLE 503
Genel Embriyoloji ve Reprodüktif Sistem Histolojisi
6
-
1
Zorunlu
KLE 505
Genetik
3
7,5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
KLE 504
Biyokimya
2
-
2
Zorunlu
KLE 506
Mikrobiyoloji
2
7.5
2
Zorunlu
KLE 508
Hücre Kültürü Teknikleri ve IVF Laboratuvar Teknolojisi
4
-
2
Zorunlu
KLE 507
Tıbbi Etik
1
-
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
KLE-509
Medikal İstatistik
4
-
3
Zorunlu
KLE-510
Tez Çalışması
0
30
3
Zorunlu
KLE-511
Erkek ve Kadın İnfertilitesi,
2
-
3
Zorunlu
KLE-512
Seminer
0
30
Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli
Program Yöneticisi
Ders - Program Kazanımları Matrisi
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi