PHY 502


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği-2 PHY 502 Psikiyatri Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 28 84 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğretim Üyesi Nazan TURAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yüksek lisans programı kapsamında Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 1 dersini almış olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; sağlık ve hastalık arasındaki biyolojik ve sosyokültürel faktörlerin birbirleri ile ilişkisini açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; KLP hemşireliği, psikososyal sorunlar, duyusal algılamada bozulma, düşünce süreçlerinde bozulma, kendine yönelik şiddet, kayıp ve yas gibi konular oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Hasta bireylere bütüncül yaklaşılması gerektiği anlayışını benimser. 2. Çeşitli uzmanlık alanları ile işbirliğine dayanan tıbbi durumları değerlendirir. 3. Psişik ve psikososyal durumlar arasındaki bağlantıyı fark eder. 4. Çözümlemesi güç olan yas, kriz gibi birçok konuda oluşabilecek tepkileri ve bu tepkilere nasıl yaklaşım sergileyeceğini ayırt eder. 5. Ruhsal sorunların bakım ve tedavisini KLP hemşireliği ile ilişkilendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Transplantasyonda psikiyatri hemşireliği
2. Hafta Yoğun bakım hastalarında görülen psikososyal sorunlar ve psikiyatri hemşireliği
3. Hafta Gebelik ve doğum sonu süreçlerde psikiyatri hemşireliği
4. Hafta Obezite ve psikiyatrik yaklaşım
5. Hafta KLP hemşireliği ve psikososyal bakım
6. Hafta İç hastalıkları, cerrahi hastalıkları ve psikososyal bakım
7. Hafta Kötü haber verme
8. Hafta Kanserde ve temel düzeyde KLP hemşireliği
9. Hafta İnfetilite ve KLP hemşireliği
10. Hafta Duyusal algılamada bozulma
11. Hafta Düşünce süreçlerinde bozulma
12. Hafta Kendine yönelik şiddet
13. Hafta Kayıp ve yas
14. Hafta KLP hemşireliğinde uygulanabilecek terapi yöntemleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. E.Varcolis, MentalHealthNursing, Mosby, 2010 2. Öztürk O, Uluşahin A (2008), Ruh SAğlığı ve Bozuklukları I-II. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul. 3. Kaplan HI, Sadock BJ. (2004) Klinik Psikiyatri. Ed. Abay E. Çev:Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. 4. Taylor CM. Essentials of Psychiatric Nursing, Mosby Year Book, Inc. St Louis, Fourteen ed., 1994.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

 

5

 

 

 

 

 

 

 4

 5

ÖÇ2

 

4

4

 

 

 

 

 

 5

 5

ÖÇ3

 

 

 5

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

5

5

 4

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

5

4

4

 

 

 

 

 5