HYL 527


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hemşirelikte İletişim HYL 527 Psikiyatri Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 28 84 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Nazan TURAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; hemşire-hasta ilişkisi açsısından temel unsurları kavraması, etkili iletişim becerileri kazanması ve elde ettiği kazanımları özel ve mesleki yaşamında nasıl kullanabileceğini açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; iletişim ve hemşire-hasta ilişkisindeki iletişim becerilerine yönelik teorik ve pratik bilgiler oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. İletişimle ilgili temel kavramaları açıklayabilir. 2. Hemşire-hasta ilişkisi açısından temel unsurları anlar. 3. Hemşire-hasta ilişkisinde ve ekip içinde yaşanan sorunlara akılcı çözüm yolları geliştirebilir. 4. Kültürlerarası iletişim hakkında farkındalık geliştirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İletişimde kendini tanıma; "id, ego, süperego"; mizaç ve karakter
2. Hafta İletişim türleri; etkili iletişimin temel unsurları
3. Hafta İletişimde atılganlık, hayır diyebilme, ilk izlenim, mesajlarda bütünlük
4. Hafta Hemşire-hasta ilişkisinde terapötik iletişim; iletişimde hemşirenin sorumlulukları
5. Hafta Empati-yardım becerileri
6. Hafta Problem çözme
7. Hafta Çatışma ve çatışma yönetimi
8. Hafta Ekip ile iletişim
9. Hafta Hemşirelikte kültürlerarası iletişim
10. Hafta Kronik ve uzun dönem sağlık gereksinimi olan hasta ile iletişim
11. Hafta Çocuk, genç ve onların aileleri ile iletişim
12. Hafta Motivasyon, davranış değişimi
13. Hafta Vaka analizi
14. Hafta Film izleme ve tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Dersin öğretim üyesinin önereceği her bir konu ile ilgili güncel makale ve kitaplar 2.Öğrencinin kütüphaneler ve elektronik kaynaklardan ulaştığı güncel makale ve kitaplar.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

4

4

4

4

 

 

 

 

 4

ÖÇ2

5

4

4

5

4

 

 

 

3

 

ÖÇ3

 

3

 

 

 

2

 

 

3

 5

ÖÇ4

5

 

 

4

4

 

 

 

5

 5