PHY 503


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması I PHY 503 Psikiyatri Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
112 28 42 182 5 7

Ders Sorumluları Dr. Öğretim Üyesi Nazan TURAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yüksek lisans programı içinde verilen Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 1 dersinin alınması zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; ruhsal sorunu olan bireyi değerlendirme, danışmanlık ve yardım becerilerini kullanabilme, psikiyatri hemşireliği alanındaki kuramları bakım planına uyarlayabilme ve ruh sağlığını koruyucu, geliştirici, tedavi edici yöntemleri açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I dersinde öğretilen kuramsal bilgi ve becerilerin klinik uygulamalara aktarılması oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Psikiyatri hemşireliği kuramsal temelleri, ilke ve standartları doğrultusunda birey, aile ve toplumla ilgili verileri kapsamlı bir şekilde değerlendirir. 2. Sağlıklı/hasta bireyin bakımını, psikiyatri hemşireliği felsefesi ve bakım standartlarına uygun olarak gerçekleştirir. 3. Danışmanlık ve yardım becerilerini kullanır. 4. Tedavi edici ortamı oluşturur. 5. Psikiyatrik tedavi yöntemlerine göre değişen sorumluluklara yönelik hareket eder. 6. Terapötik iletişim becerisini kullanır. 7. Kuramsal bilgisi doğrultusunda psikoterapötik müdahaleleri uygular. 8. Birey,aile ve toplumu psikiyatrik riskler açısından değerlendirir ve riskli/özel grupları belirleyerek onlara uygun bakımı oluşturur. 9. Ruh sağlığı alanındaki uygulamaları sırasında gözlemlediği var olan ya da potansiyel sorunlara yönelik olarak iyileştirici ve bakım kalitesini artırıcı ulusal/uluslararası strateji ve politika geliştirir. 10. Acil psikiyatrik durumlarda etik ve yasal konular çerçevesinde etkili müdahaleleri kullanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikiyatri hasta kabulü, görüşme yapma, veri toplama, görüşme yapılandırma, gözlem yazma, terapötik iletişim tekniklerini kullanmabakım planı hazırlama,
2. Hafta Psikiyatri hasta kabulü, görüşme yapma, veri toplama, görüşme yapılandırma, gözlem yazma, terapötik iletişim tekniklerini kullanmabakım planı hazırlama,
3. Hafta Psikiyatri hasta kabulü, görüşme yapma, veri toplama, görüşme yapılandırma, gözlem yazma, terapötik iletişim tekniklerini kullanmabakım planı hazırlama,
4. Hafta Psikiyatri hasta kabulü, görüşme yapma, veri toplama, görüşme yapılandırma, gözlem yazma, terapötik iletişim tekniklerini kullanmabakım planı hazırlama,
5. Hafta Tedavi edici ortam yapılandırma
6. Hafta Tedavi edici ortam yapılandırma
7. Hafta Tedavi edici ortam yapılandırma
8. Hafta Grup yapılandırma ve sürdürme
9. Hafta Grup yapılandırma ve sürdürme
10. Hafta Grup yapılandırma ve sürdürme
11. Hafta Taburculuk eğitimi planlama
12. Hafta Taburculuk eğitimi planlama
13. Hafta Tıbbi hastalığı olan bireylerde psikososyal sorun alanlarını belirleme
14. Hafta Tıbbi hastalığı olan bireylerde psikososyal sorun alanlarını belirleme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 50
Uygulamalar (%) 50
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 7. Abrams’ın Klinik İlaç Tedavisi-Hemşireler İçin Akılcı İlaç Uygulamaları, (çev ed: İyigün, E. & Taştan, S.), Akademisyen Kitabevi, (10. Baskı),1022-1039, (Original work published 2014). 8. Fortinash, K.M,, Holoday Worret P.A., (2003), Psychiatric Nursing Plans, Mosby (4th ed.) 9. Öztürk, M.O., Uluşahin, N.A., (2015), Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp Kitapevi, (13. Baskı) 10. Kneisl CR, Wilson HS, Trigoboff E. Contemporary Psychiatric Mental Health Nursing. New Jersey USA: Pearson Education Inc, Upper Saddle River; 2004. p.782-99. 11. Townsend, M.C., (2005), Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing, FA Davis Company, Philadelphia, (3rd ed.) 12. Varcarolis E.M., Halter Jordan M., (2010), Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing A Clinical Approach, Saunders, Elsevier, (6th ed.)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

4

 

4

 

 4

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

5

5

5

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 4

 

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

4

 

 

 

4

 

ÖÇ6

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 5

ÖÇ7

  

4

4

 4

 

 

 

 4

 

ÖÇ8

 

 

5

5

5

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ÖÇ10

 

5

5