KLE508


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hücre Kültürü Teknikleri ve IVF Laboratuvar Teknolojisi KLE 508 Klinik Embriyoloji Tezli Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
26 2 152 180 2 6

Ders Sorumluları Doç. Dr. İrem DOĞAN TURAÇLI
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hücre kültürü teknikleri, IVF teknolojisi ve moleküler biyolojinin önemini, terimlerini, ilkelerini kavrayarak uygulama alanında kullanan bireyler yetiştirmek Hücre kültürü teknikleri, IVF teknolojisi ve moleküler biyoloji alanında her türlü yeni bilimsel gelişmeyi takip edebilecek alt yapıyı edinmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği Bu derste genetik materyalin yapısı ve replikasyonu, paketlenmesi, santral dogmada aracı bir molekül olan RNA’nın yapısı ve sentezi, protein yapısı ve sentezi, protein sentez sonu değişimler, genetik kodun ifadesi ve bu ifadenin nasıl kontrol edildiği, DNA mutaysonları oluşum mekanizmaları, mutajenler, mutasyon çeşitleri, DNA onarım mekanizmaları, hücre yapısı ve hücrenin organelleri, hücre organellerinin moleküler fonksiyonları, hücre döngüsü, çoğalımı, döngüyü etkileyen faktörler, döngünün durması, hücre kültürü teknikleri ve IVF teknolojisi konuları anlatılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Öğrenciye, - DNA’dan proteine giden temel biyolojik mekanizmaları ve birbirleriyle etkileşimlerinin - Mutasyon kavramını, nasıl gerçekleştiğini, mutajenleri ve mutasyon onarım mekanizmalarının - Hücrenin yapılarını ve fonksiyonlarının - Hücre bölünmeleri, hücre döngüsü ve bunların nasıl kontrol edildiğinin - Hücre kültürünün nasıl yapıldığını, karşılaşılan problemleri ve çözümlerinin - IVF teknolojisinin ne olduğunu, hangi durumlarda ve nasıl uygulandığının öğretilmesi hedeflenmiştir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta DNA yapısı ve replikasyonu
2. Hafta DNA’nın paketlenmesi
3. Hafta RNA yapısı ve sentezi
4. Hafta Protein yapısı ve sentezi
5. Hafta Genetik kod ve gen ifade kontrolü
6. Hafta DNA mutasyonları
7. Hafta DNA onarım mekanizmaları
8. Hafta Hücre organelleri-1
9. Hafta Hücre organelleri-2
10. Hafta Hücre organelleri-3
11. Hafta Hücre kültürüne giriş
12. Hafta Hücre kültürü teknikleri
13. Hafta IVF teknolojisi
14. Hafta IVF teknolojisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hücrenin Moleküler Biyolojisi, Garland Science, TUBA, 4. Baskı, B. Alberts, A. Johnson, J Lewis, M Raff, K Roberts, P Walter, 2008 Hücre Moleküler Yaklaşım, İzmir Tıp Kitabevi, 3.Baskı, GM Cooper, RE Hausman, 2006 Moleküler Hücre Biyolojisi, Palme Yayıncılık, Altıncı baskıdan çeviri, Lodish, Berk, Kaiser
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

TYYÇ DÜZEYİ

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

 

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

1

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

 

 

 

 

3

X

X

X

X

X

 

 

4

 

 

 

 

 

 

X

 

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı

1

X

X

X

X

X

 

 

2

X

X

X

 

X

 

 

3

 

 

 

 

X

 

 

4

 

 

 

X

X

 

 

5

 

 

 

 

 

 

X

6

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

X

X

X

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1

X

X

X

 

 

 

 

2

X

X

X

X

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

X

X

X

 

X

 

 

2

X

X

X

 

X

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

1

 

 

 

X

 

X

 

2

 

 

 

X

 

X

 

3

 

 

 

X

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

X