KLE 501


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hücre Biyolojisi ve Üreme Fizyolojisi KLE 501 Klinik Embriyoloji Tezli Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
1 1 39 41 2 6

Ders Sorumluları Doç. Dr. Şebnem GÜLEN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin esas amacı, öğrencilerin insan üreme sistem fizyolojisindeki temel konu ve yaklaşımlarla ve ilişkili hücresel tanımlarla tanıştırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste; hücre biyolojisine ilişkin temel kavramlar ile üreme sistemi fizyolojisine dair önemli fizyolojik mekanizmalar anlatılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hipotalamus-hipofiz-gonad aksı
2. Hafta Erkek üreme fizyolojisi-üreme organlarının işlevleri
3. Hafta Erkek üreme fizyolojisi-hormonların işlevleri
4. Hafta Kadın üreme fizyolojisi-ovaryan döngü
5. Hafta Kadın üreme fizyolojisi-endometriyal döngü
6. Hafta Kadın üreme fizyolojisi-hormonal kontrol
7. Hafta Fertilizasyon oluşumu ve gebelik fizyolojisi
8. Hafta Hücre biyolojisi
9. Hafta Hücre inceleme yöntemleri
10. Hafta Hücre iskeleti
11. Hafta Hücre tiplerinin tanımlanması
12. Hafta Oogenez
13. Hafta Spermatogenez
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Cooper GM (2000) The Cell: A Molecular Approach, 2nd Ed. Sinauer Associates Inc. Sunderland USA. Guyton, AC, Hall, JE (2006) Textbook of Medical Physiology, Pennsylvania:WB Saunders, Eleventh ed.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi