KLE 501


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hücre Biyolojisi ve Üreme Fizyolojisi KLE 501 Klinik Embriyoloji Tezli Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
24 4 124 180 2 6

Ders Sorumluları Doç. Dr. Şebnem GÜLEN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin esas amacı, öğrencilerin insan üreme sistem fizyolojisindeki temel konu ve yaklaşımlarla ve ilişkili hücresel tanımlarla tanıştırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste; endokrin fizyolojiye ilişkin temel kavramlar ile üreme sistemi fizyolojisine dair önemli fizyolojik mekanizmalar anlatılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Fizyolojiye giriş
2. Hafta Fizyolojik kontrol sistemleri-1
3. Hafta Fizyolojik kontrol sistemleri-2
4. Hafta Endokrin fizyolojiye giriş
5. Hafta Hipotalamus ve hipofiz hormonları
6. Hafta Hipotalamo-hipofizer gonadal aks ve puberte
7. Hafta Literatür tartışma
8. Hafta Erkek üreme fizyolojisi-üreme organlarının işlevleri
9. Hafta Erkek üreme fizyolojisi-hormonların işlevleri
10. Hafta Erkek üreme fizyolojisi-fertilite ve infertilite
11. Hafta Kadın üreme fizyolojisi-ovaryan ve endometriyal döngü
12. Hafta Kadın üreme fizyolojisi-hormonal kontrol
13. Hafta Fertilizasyon oluşumu, gebelik ve doğum fizyolojisi
14. Hafta Literatür tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 10
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Cooper GM (2000) The Cell: A Molecular Approach, 2nd Ed. Sinauer Associates Inc. Sunderland USA. Guyton, AC, Hall, JE (2006) Textbook of Medical Physiology, Pennsylvania:WB Saunders, Eleventh ed.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

X

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

X

X

 

 

 

 

ÖÇ4

X

X

X

 

 

 

 

ÖÇ5

X

X

X