KLE 503


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Genel Embriyoloji ve Reprodüktif Sistem Histolojisi KLE 503 Klinik Embriyoloji Tezli Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 28 230 300 4 10

Ders Sorumluları Prof. Dr. Bilge ONARLIOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İlkel germ hücrelerinin oluşumundan başlayarak spermium ve ovumun yapısını tanımlamak. Fertilizasyon ile başlayan zigot oluşumunu, zigotun implantasyonunu, nidasyon ve gastrulasyonunu tanımlamak. Oluşumun başlangıcından doğuma kadar insan gelişimini evre evre tanımlayarak normal gelişim yanı sıra oluşabilecek gelişimsel anomalileri açıklamak. Fetusun yaşamını destekleyen fetal zarların gelişimlerini, yapı ve işlevlerini tanımlamak. Erkek ve dişi üreme sisteminin gelişim ve histolojik yapısını tanımlamak.
Dersin İçeriği Cinsiyet hücrelerinden oluşan zigottan doğuma kadar insanın oluşumunu tanımlamak.Gelişim mekanizmalarına ve bu mekanizmalardaki bozukluklara işaret etmek. Kadın ve erkek üreme sistemini tanımlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Hücre çoğalması ve germ hücrelerinin oluşumunu öğrenmek.Spermium gelişimi ve yapısını tanımlamak.Ovumun gelişimini ve yapısını tanımak. Zigot oluşumu ve gelişimini öğrenmek. Zigotun implantasyonu nidasyonu ve gastrulasyonu ile ilişkili mekanizmaları anlamak.Germ hücrelerinden embriyoya, embriyodan doğuma kadar insan gelişimini tanımlamak. Erkek ve dişi üreme sisteminin gelişimsel ve yapısal özelliklerini tanımlamak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Genel embriyolojiye giriş. Eski çağlarda embriyoloji ve modern embriyolojinin başlangıcı. Embriyolojik terimler ve ölçümler. Embriyolojik gelişmede temel kuralların tanımlanması: Bölünmeler, invaginasyon, evaginasyon ve indüksiyon mekanizmaları.
2. Hafta Gametogenesiz: Spermiogenesiz ve olgun spermiumun yapısı
3. Hafta Gametogenesiz: Oogenesiz ve oosit II oluşumu ve corpus luteum gelişimi
4. Hafta Ovarial siklusda hücresel gelişimler , uterinal siklusda hücresel değişimler ve birbirleri ile olan ilişkileri.
5. Hafta Gelişmenin başlangıcı: Fertilizasyona hazırlık, Fertilizasyon ve zigot oluşumu. Zigotun yarıklanması ve blastosist gelişimi, doğru implantasyon mekanizmaları ve ektopik gebelikler, nidasyon.
6. Hafta Gelişmenin 2. Haftasında Delaminasyon, Laküner evre ile ilkel uteroplasental dolaşımın başlaması. Koryon villuslarının ve Koryon kesesinin tanımlanması.
7. Hafta Gelişimde 3. Hafta: Gastrulasyon ve trilaminar germ diskinin oluşumu, primitif çizgi gelişimi, notokord gelişimi ve nörülasyonun başlangıcı.
8. Hafta Gelişimin3- 4. Haftasında endoderm, ektoderm ve intraembriyonik mezodermin ileri gelişimleri ile oluşan yapılar. Dolaşım sistemi gelişiminin başlangıcı. Koryon villuslarının tamamlanması.
9. Hafta Embriyonel dönemde gözlenen gelişmeler
10. Hafta Fetal dönemde gözlenen gelişmeler =Doğum ve doğum öncesi tetkikler
11. Hafta Plasenta: Plasentanın gelişimi, yapısı ve işlevi, Maternal ve fetal plasental dolaşım
12. Hafta Fetal membranlar: Amnion kesesi, vitellus kesesi, allantois: Gelişimleri, yapı ve işlevleri
13. Hafta Erkek genital sistemin gelişimi, gelişim anomalileri ve histolojisi
14. Hafta Kadın genital sistemin gelişimi, gelişim anomalileri ve histolojisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Kierszenbaum AL: Histoloji ve Hücre Biyolojisi: Patolojiye Giriş. Çeviri Editörü Ramazan Demir, Sayfa:227- 250, Palme Yayıncılık, Mayıs 2006. 2. Junqueira LC, Carneiro J: Temel Histoloji (Çeviri Editörü: Aytekin Y, Solakoğlu S) Nobel Tıp Kitabevleri, ISBN: 975-420-467-5, Sayfa: 43-51, 2003. 3.Sadler TW: Langman'sMedicalEmbryology, 10th ed.;Lippincott Williams &Wilkins; Hagerstown, PageCount: 371, 2008. 4. Moore KL, Persaud TVN: TheDeveloping Human: ClinicallyOrientedEmbryology, WithThe Collaboration of Mark G. Torchia. 8 th ed.,pp: 419-430, Saunders- Elsevier; ElsevierScienceHealthScience div, Saint Louis, 522 pp, September 2007. 5.Carlson BM: Human EmbryologyandDevelopmentalBiology, MosbyYearBookInc., St. Louis, MS, 1994.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Öğrenim çıktıları

( ÖÇ )

Program çıktıları

( PÇ ) 1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

ÖÇ1

      X

 

  X

 

 

 

 

ÖÇ2

     

   X

   X

 

 

 

 

ÖÇ3

  

   X

   X

 

 

 

 

ÖÇ4

 

   X

   X

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

  X