KLE-511


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Erkek ve Kadın İnfertilitesi KLE-511 Klinik Embriyoloji Tezli Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 62 90 2 3

Ders Sorumluları Prof.Dr. Recai PABUÇCU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Katılımcıların, kadın ve erkek infertilitesine klinik yaklaşım konusunda, mesleki uygulamalar sırasında ihtiyaç duyacakları düzeyde, bilgi sahibi olmalarını sağlamak
Dersin İçeriği Kadın ve Erkek İnfertilitesinde; etioloji, semptomatoloji, tanı, ve tedavi süreçleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Kadın infertilitesi nedenleri, tanı yöntemleri, tedavi modaliteleri konusunda embryoloji pratiğinde yararlanılacak düzeyde bilgi sahibi olur. Erkek infertilitesi nedenleri, tanı yöntemleri, tedavi modaliteleri konusunda embryoloji pratiğinde yararlanılacak düzeyde bilgi sahibi olur. Embryoloji laboratuarında klinisyen ile güncel veriler ışığında hasta yönetimi konusunda ortak çalışabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Nöroendokrinoloji,Steroid hormonlar,Oral ajanlar/Gonadotropinler -GnRH Analogları ve Kullanım Alanları
2. Hafta Over Rezervi , Yaşlanmanın Kadın Reprodüktif System Üzerine Etkileri-Çevresel Faktörler, Obezite ve Fertilite,Ovulasyon İndüksiyonu-Stimülasyon Protokolleri
3. Hafta Erkek Üreme Sistemi-Endokrinoloji - Sperm kalitesini etkileyen faktörler,Erkek infertilitesine yaklaşım-Erkek infertilitesinde medikal tedavi
4. Hafta Kadın İnfertilitesi Nedenleri-Tubal Faktör-Uterin Faktör,OVARYAN FAKTÖR/PCOS
5. Hafta Endometriosis-İnfertilite-Adenomyosis-İnfertilite,Gebelik Tesbiti ve Gebelik Kayıpları -Tekrarlayan Düşükler
6. Hafta OHSS-Kemoterapi ve Radyoterapinin Kadın Fertilitesi Üzerine Etkileri,Kadında Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar,Erkekte Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar
7. Hafta Semen analizi değerlendirilmesi- who 2010-semen hazırlama teknikleri -AHH,Erkek İnfertilitesinde Varikosel -Erkek İnfertilitesinde Ejekulasyon Bozuklukları
8. Hafta Hıv-Hepatit Pozitif Çifte Yaklaşım,Sperm DNA fragmantasyonu-Sperm Freezing,Oksidatif Stress ve Antioxidanlar
9. Hafta OPU-ET-OPU ve Et Komplikasyonları,Mikromanupülasyon Teknikleri - Fertilizasyonun değerlendirilmesi
10. Hafta VF laboratuarı çalışma düzeni -ART de yasal düzenlemeler ve Hasta Kaydı Tutulması,Azoospermik erkeğe yaklaşım VE Cerrahi Sperm elde etme teknikleri
11. Hafta Embryo kültürü-Embryo gelişimi ve metabolizması-Embryo kalitesinin değerlendirilmesi Assisted hatching ve defragmantasyon
12. Hafta Krioprotektanlar -Slow Freezing vs Vitrifikasyon,Oosit Dondurma- Embryo Dondurma
13. Hafta İnfertilitede Görüntüleme Yöntemleri-Endoskopik Yöntemler-İnfertilitede Cerrahi L/S, H/S-Uterin Konjenital anomaliler ve ART,PGD Klinik Uygulamalar- FISH, CGH, NGS-3. Gün vs 5. Gün Embryo Biopsisi-Tek Gen Hastalıklarında ART
14. Hafta Erkek infertilitesinde genetic
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Marc A. Fritz - Leon Speroff, Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia, USA David K. Gardner, Ariel Weissman, Colin M. Howles, Zeev Shoham. Textbook of Assisted Reproductive Techniques: Laboratory and Clinical Perspectives Martin Dunitz LTD, a member of Taylor&Francis Group, London, UK Konuya ilişkin güncel literatür
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

KLE-511

X

 

X

X

X

X

X

1-Üreme sistem anatomisi, histolojisi ve kliniği konusunda bilgi sahibi olmak.
2- Üremenin biyolojik, fizyolojik, genetik, biyokimyasal ve mikrobiyolojik açılardan dinamiği konusunda bilgi sahibi olmak
3- Kadın ve erkek üreme sistemi ve diğer nedenlerle gelişen infertilitenin tanı ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak.
4- Embriyoloji laboratuvarının işleyişi ve yönetimi konusunda gerekli yetkinliğe sahip olmak.
5- Embriyoloji laboratuvar teknolojisi ve hücre kültür teknikleri konusunda yeterli donanıma sahip olmak.
6- Embriyolojide etik konular hakkında bilgi sahibi olmak.
7- Klinik embriyoloji alanında literatür taraması yapmak, analiz etmek, istatiksel olarak yorumlamak ve embriyoloji pratiğinde uygulamak.