KLE 504


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Biyokimya KLE 504 Klinik Embriyoloji Tezli Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
28 28 124 180 2 6

Ders Sorumluları Doç. Dr. Tuba Çandar
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşullu
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İnsan üreme ve genital sisteme ait hücre düzeyindeki biyokimyasal olayların öğrenilmesi
Dersin İçeriği İnsan vücudunu oluşturan dokuların yapılarının ve buralarda gerçekleşen biyokimyasal olayların detaylı incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Kadın ve erkek genital sisteme ait fonksiyonel ve yapısal özelliklerin hastalık olmayan durumda ve patolojik durumlarda farkının saptanması ve değerlendirilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Biyokimya Laboratuvarı tanıtımı ve laboratuvarda kullanılan malzemeler
2. Hafta Laboratuvar güvenliği, kazalar ve atık yönetimi
3. Hafta Çözeltiler, konsantrasyon kavramı
4. Hafta Saf su, asit-baz ve pH kavramı
5. Hafta Tıbbi laboratuvar kavramı, numune alma ve hasta hakları
6. Hafta Tıbbi laboratuvarda kullanılan teknikler ve cihazlar
7. Hafta Tıbbi laboratuvarda kullanılan teknikler ve cihazlar
8. Hafta İdrar analizi, serolojik testler
9. Hafta Steroid hormonlar
10. Hafta Kadın genital sistem hormonları
11. Hafta Erkek genital sistem hormonları
12. Hafta Semen analizi ve sperm hücresinin kalitatif-kantitatif özellikleri
13. Hafta İnfertilitede laboratuvar testleri
14. Hafta Laboratuvarda kalite kontrol
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 10
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%) 10
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Harper's Illustrated Biochemistry-Ed. Robert K. Murray, David A BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY, Victor W. Rodwell, P. Anthony WEIL 2-Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics-Ed. Carl A. BURTIS, Edward R. ASHWOOD, David E. BURNS 3- Tıbbi Laboratuvar El Kitabı-Ed. Selda Demirtaş, Murat CAN, Berrak GÜVEN
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

TYYÇ DÜZEYİ

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

 

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

1

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

 

 

 

 

3

X

X

X

X

X

 

 

4

 

 

 

 

 

 

X

 

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı

1

X

X

X

X

X

 

 

2

X

X

X

 

X

 

 

3

 

 

 

 

X

 

 

4

 

 

 

X

X

 

 

5

 

 

 

 

 

 

X

6

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

X

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

X

X

X

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1

X

X

X

 

 

 

 

2

X

X

X

X

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

X

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

X

X

X

 

X

 

 

2

X

X

X

 

X

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

1

 

 

 

X

 

X

 

2

 

 

 

X

 

X

 

3

 

 

 

X

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

X