KLE-509


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Medikal İstatistik KLE-509 Klinik Embriyoloji Tezli Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 94 150 2 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Özkan ÜNVER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bilgisayar sistemleri paket programları kullanabilme becerisinin kazandırılması amaçlanır.
Dersin İçeriği Toplanan nitel ve nicel verilerin değerlendirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İstatistikle ilgili genel bilgiler yığın, örnek, değişken, sınırlılıklar vb.
2. Hafta Bireysel verilerden bilgi toplama, toplanan verilerle ilgili merkezsel eğilim ve dağılım ölçüleri
3. Hafta Bireysel verilerden yararlanarak verileri ağaç / dal yöntemi ile gruplanmış verilere dönüştürme.
4. Hafta Toplanan (gruplanmış) verilerle ilgili merkezsel eğilim ve dağılım ölçülerinin hesaplanması.
5. Hafta Anket uygulamaları ile ilgili genel bilgiler, bilgi toplama yöntemleri.
6. Hafta Nicel ve Nitel verilerle ilgili genel bilgiler.
7. Hafta Nitel verilerle ilgili hipotez testleri (x2 uygulamaları)
8. Hafta Nicel verilerle ilgili tahmin (güven aralığı)ve hipotez testleri
9. Hafta Güven aralığı ve Hipotez testleri ile ilgili uygulama (1)
10. Hafta Güven aralığı ve Hipotez testleri ile ilgili uygulama (2)
11. Hafta Veri girişleri ve bilgisayar uygulamaları
12. Hafta Anket uygulamaları
13. Hafta Anket sonuçlarının değerlendirilmesi
14. Hafta Sınav öncesi genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi