KLE505


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Genetik KLE505 Klinik Embriyoloji Tezli Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 184 240 2 8

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin öncelikli amacı öğrencinin meslek hayatı süresince insan genetiği alanında tüm teknik terimleri ve temel prensipleri öğrenmeleri ve bu konularda her türlü yeni bilimsel gelişmeyi takip edebilecekleri alt yapıyı edinmelerini sağlamaktır. Bunun yanı sıra insan genetiğini ilgilendiren tanı yöntemleri, araştırma ve deneysel laboratuar yöntemleri hakkında bilgi edinilmesini sağlamak, genetik hastalıklar, bu hastalıkların kalıtım kalıpları hakkında yeterli donanıma sahip olması amaçlanır. Diğer yandan mesleki genetik araştırmalara yönelik test ve deneylerin yapılma prensipleri, sonuçlarının değerlendirilmesi konularında yeterli bilgi birikimine ulaşmaları amaçlanır.
Dersin İçeriği Tıpta genetiğin ve moleküler biyolojinin rolü ve önemi, tıbbi genetikte kullanılan sitogenetik, moleküler sitogenetik ve moleküler tanı yöntemleri, moleküler teknolojiler, sık rastlanan tek gen hastalıkları, kalıtım kuramı ve Mendel genetiği, otozomal ve gonozomal kalıtım kalıpları ve bu kalıplara uygun kalıtılan hastalıklara örnekler, mitoz ve mayoz bölünme, cinsiyet ve gelişimi, doğum öncesi ve doğum sonrası tanı yöntemleri, genetik uygulamaların etik boyutunu anlatmaya yönelik bilgi ve beceri kazandırma.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu ders ile öğrencinin temel biyolojik mekanizmalar, mayoz ve mitoz bölünme, genetik özelliklerin kalıtım şekilleri ve genetik düzensizlikler, sık rastlanan tek gen hastalıkları ve kromozom hastalıkları hakkında temel bilgiler ve donanım kazanması amaçlanmıştır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tıpta genetiğin rolü ve temel genetik kavramlar
2. Hafta Hücre bölünmesi: Mitoz
3. Hafta Hücre bölünmesi: Mayoz
4. Hafta Kalıtım kalıpları: Otozomal dominant kalıtım
5. Hafta Kalıtım kalıpları: Otozomal resesif kalıtım
6. Hafta Kalıtım kalıpları: Gonozomal kalıtım
7. Hafta Sayısal ve Yapısal Kromozomal Düzensizlikler
8. Hafta Kromozomal hastalıklar: Sayısal
9. Hafta Kromozomal hastalıklar: Yapısal
10. Hafta Atipik kalıtım: UPD, İmprinting, Tekrar hastalıkları
11. Hafta Mitokondriyal kalıtım
12. Hafta Hemoglobinopati temelinde genetik
13. Hafta Genetik hastalıkların moleküler temeli I
14. Hafta Genetik hastalıkların moleküler temeli II
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 20
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-Hücrenin Moleküler Biyolojisi, Garland Science, TÜBA, 4. Baskı, B. Alberts, A. Johnson, J Lewis, M Raff, K Roberts, P Walter. , 2008 2- Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Nobel Kitabevi, Prof.Dr.Halil Kasap (Editör), 2010 3- Thompson & Thompson Genetics in Medicine, 6th Edition Robert L. Nussbaum, Robert L. Nussbaum Roderick R. McInnes, Huntington F. Willard 2009
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi