HYL 509


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM HYL 509 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14 56 14 84 3 4

Ders Sorumluları Dr. Ögr. Üyesi Nurcan ERTUĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Önkoşul yoktur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı öğrenciye hemşirelikte öğretim konusunda bilgi ve beceri kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; eğitim planlaması ve yürütülmesine yönelik bilgi ve beceri kazanımını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Öğrenmeyi etkileyen faktörleri sayar. ÖÇ-2. Öğretim ilke ve yöntemlerini sıralar. ÖÇ-3. Hemşire eğiticilerin rol ve sorumluluklarını açıklar. ÖÇ-4. Birey, aile ve topluma eğitim planlayarak yürütür.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Öğretim ve eğitimle ilgili temel kavramlar
2. Hafta Öğrenme teorileri
3. Hafta Yetişkin eğitimi
4. Hafta Hemşire eğiticilerin rol ve sorumlulukları
5. Hafta Öğrenme için uygun ortam oluşturma
6. Hafta Eğitimde teknolojinin kullanımı
7. Hafta Hemşirelikte klinik öğretim ilke, yöntem ve teknikleri
8. Hafta Hemşirelikte klinik öğretim ilke, yöntem ve teknikleri
9. Hafta Hemşirelikte kanıta dayalı öğretim
10. Hafta Klinik öğretime hazırlık
11. Hafta Öğrenci izlemi
12. Hafta Vaka yönetimi
13. Hafta Teorik ve klinik öğretimi değerlendirme yöntemleri
14. Hafta Teorik ve klinik öğretimi değerlendirme yöntemleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Hacıalioğlu N., Hemşirelikte Öğretim Öğrenme ve Eğitim, 2. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. 2. Platin N. (ed.), Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Rehberlik, Ankara: Hedef, 2013. 3.Oerman M.H., Hemşirelikte Öğretim ve Eğiticinin Rolü, Kuzu Kurban N., Duruk N., Arslan S., Zencir G., (Çev. Ed.leri), Ankara: Anı Yaıyncılık, 2015. 4. Sönmez. V., Eğitim Bilimine Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık, 2015. 5. Dergiler: a.Nurse Education in Practice b. Nurse Education Today.
Staj / Uygulama Dersi alan öğrenciler, haftalık toplam 4 saat uygulama yapacaktır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

LO1

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

LO2

2

3

3

2

3

2

2

2

3

2

LO3

3

2

3

2

4

3

2

3

3

2

LO4

3

3

2

2

5

4

2

5

3

2

 

* Contribution level: 1-Very low, 2-Low, 3-Medium, 4-High, 5-Very high