HYL 501


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİZYOPATOLOJİK SÜREÇLER-I HYL 501 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
3 68 100 210 3 7

Ders Sorumluları Prof.Dr.Fazıl Mustafa CESUR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders; insan vücudundaki normal fizyopatolojik süreçleri ve hastalık durumundaki fizyopatolojik değişiklikleri bilmeyi ve öğrenmeyi içerir.
Dersin İçeriği Dersin amacı; insan vücudundaki fizyopatolojik süreçlerin öğrenilerek, hemşirelik mesleğinde kullanılmasıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. İnsan vücudundaki normal fizyopatolojik süreçleri açıklar. ÖÇ-2. İnsan vücudundaki anormal fizyopatolojik değişiklikleri açıklar. ÖÇ-3. İnsan vücudundaki normal ve anormal fizyopatolojik süreçleri dikkate alarak, hemşirelik uygulamalarını inşa eder.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hücre (1.Yapısı ve organeller 2. Fizyolojik işlevleri, 3. Patolojik değişiklikler)
2. Hafta Hücre (1.Yapısı ve organeller 2. Fizyolojik işlevleri, 3. Patolojik değişiklikler)
3. Hafta Stres (1.Fizyopatoloji, 2.Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
4. Hafta Stres (1.Fizyopatoloji, 2.Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
5. Hafta İskemi (1.Fizyopatoloji 2. Çeşitli organlardaki iskemi durumu 3. Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
6. Hafta İskemi (1.Fizyopatoloji 2. Çeşitli organlardaki iskemi durumu 3. Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
7. Hafta Ödem (1.Fizyopatoloji 2.Çeşitli organlardaki ödem durumu3.Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
8. Hafta Ödem (1.Fizyopatoloji 2.Çeşitli organlardaki ödem durumu 3.Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
9. Hafta Şok (1.Fizyopatoloji 2. Çeşitli durumlarda şok 3. Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
10. Hafta Şok (1.Fizyopatoloji 2. Çeşitli durumlarda şok 3. Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
11. Hafta Ağrı (1. Fizyopatoloji 2.Çeşitli hastalıklarda ağrı 3. Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
12. Hafta Ağrı (1. Fizyopatoloji 2.Çeşitli hastalıklarda ağrı 3. Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
13. Hafta Yara iyileşmesi (1. Fizyopatoloji 2. Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
14. Hafta Yara iyileşmesi (1. Fizyopatoloji 2. Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- ASLAN FE, OLGUN N, Fizyopatoloji, Nobel Kitabevi, Birinci Basım, 2017. 2-DURUSU M, SARI A, Patofizyolojinin Temelleri, Nobel Kitabevi, 2018. 3-TÖRE F, Bir Bakışta Patofizyoloji, Güneş Tıp Kitabevi, 2019.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

1

5

5

4

4

5

1

1

4

2

ÖÇ2

1

5

4

5

1

5

1

1

4

2

ÖÇ3

1

5

5

5

1

5

1

1

5

5

 

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek