HYL 526


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dönem Projesi HYL 526 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
2 28 0 30

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için, BİPA'da, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği tezsiz yüksek lisans programında belirtilen bütün dersleri almış ve başarmış olmak zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Doğum ve Kadın Hastalıkları ile ilgili bir konuda, bilimsel proje hazırlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; literatür taraması yapılarak, özgün bir proje hazırlamayı içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Doğum ve Kadın Hastalıkları alanında, proje konusu bulur. ÖÇ-2. Konuyu literatür taraması ile araştırır. ÖÇ-3. Literatür taraması neticesinde bulduğu makaleleri inceler. ÖÇ-4. Proje planını hazırlar. ÖÇ-5. Proje metnini hazırlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Proje konusunun bulunması
2. Hafta Proje konusunun bulunması
3. Hafta Proje konusunun bulunması
4. Hafta Konuya ilişkin literatür taraması yapılması
5. Hafta Konuya ilişkin literatür taraması yapılması
6. Hafta Konuya ilişkin literatür taraması yapılması
7. Hafta Literatür taraması neticesinde bulunan makalelerin incelenmesi
8. Hafta Literatür taraması neticesinde bulunan makalelerin incelenmesi
9. Hafta Literatür taraması neticesinde bulunan makalelerin incelenmesi
10. Hafta Literatür taraması neticesinde bulunan makalelerin incelenmesi
11. Hafta Literatür taraması neticesinde bulunan makalelerin incelenmesi
12. Hafta Proje planının hazırlanması
13. Hafta Proje planının hazırlanması
14. Hafta Projenin sunulması ve teslimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 100
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Proje konusundaki çeşitli bilimsel makale, kitap ve raporlar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

1

4

4

4

4

1

1

1

1

1

ÖÇ2

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

ÖÇ3

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

ÖÇ4

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

ÖÇ5

4

4

4

1

4

1

1

1

1

1

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek