HDY 501


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bütüncül Kadın Sağlığı HDY 501 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
2 28 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin bütüncül kadın sağlığına yönelik temel bilgileri edinmiş olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; bütüncül kadın sağlığı hakkında temel bilgilerin kazanımını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Bütüncül kadın sağlığının önemini bilir. 2.Kadın sağlığını etkileyen sosyokültürel faktörleri, yaşam dönemlerine göre karşılaşılabilecek fizyolojik ve ruhsal gereksinimleri bilir. 3. Kadın olmanın getirdiği zorluklar konusunda bilgi sahibidir ve buna yönelik farkındalık eğitimleri yapabilir. 4. Kadına yönelik şiddet konusunda bilgi sahibidir ve kadına yönelik şiddet çalışmalarında görev alabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kadın sağlığı, bütüncül kadın sağlığı nedir?
2. Hafta Kadın sağlığını etkileyen sosyokültürel faktörler
3. Hafta Kadın olmak ve kadın psikolojisi
4. Hafta Kadının yaşam evrelerine göre karşılaşabileceği fiziksel sağlık sorunları
5. Hafta Kadının yaşam evrelerine göre karşılaşabileceği ruhsal sağlık sorunları
6. Hafta Üreme sistemi ve üreme sistemi enfeksiyonları
7. Hafta Kadınlarda en sık görülen kanser türleri ve bakım yükü
8. Hafta İnfertilite ve infertilite tedavisi gören kadınların fiziksel ve ruhsal gereksinimleri
9. Hafta Doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde karşılaşılabilecek ruhsal problemler
10. Hafta Cinsel fonksiyon bozuklukları
11. Hafta İlk adet ve menopoz döneminde yaşanan fiziksel ve ruhsal gereksinimler
12. Hafta Kadın olmanın getirdiği zorluklar
13. Hafta Kadına yönelik fiziksel ve duygusal şiddet
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Şirin A, Kavlak O. Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Kitabevleri. 2015; İstanbul. 2- Kızılkaya Beji N. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri. 2019;İstanbul. 3-Özkan Arslan H, Bilgin Z. Kanıta Dayalı Gebelik ve Doğum Yönetimi. 4- Watson Genna C. Supporting Sucking Skills in Breastfeeding Infants. 2017; Anne Sütü Alan Bebeklerde Emme Becerilerini Destekleme. 2. Baskı, Çeviren: Gerçek E, Didişen N, Karabudak S, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.,2017. 5- Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Akademisyen Kitabevi. 2018; Ankara. 6- Sevil Ü, Gül E. Perinatoloji ve Bakım. 1. Baskı. Ankara Nobel Tıp Kitabevi.2016; Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

1

4

4

1

4

4

1

1

4

4

ÖÇ2

1

4

4

1

4

4

1

1

4

4

ÖÇ3

1

4

4

1

4

1

1

1

4

4

ÖÇ4

1

4

4

1

4

1

1

1

4

4

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek