HYL 519


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ- I HYL 519 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
2 0 28 2 8

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği uzmanlık alanı temel bilgilerinin kazandırılması.
Dersin İçeriği Kadın sağlığının önemi, kadın sağlığı hemşireliği ve yasal durum, kadın sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen faktörler, yaşam dönemleri, cinsiyete özel fizyolojik farklılıklar, üreme sağlığı sorunları, prenatal sağlığı yükseltme, perinatal dönemde anne, fetus ve yenidoğanın sağlığı, sık görülen jinekolojik problemler ve jinekolojik kanserler konularında hemşirelik girişimlerine yönelik konuları kapsamaktadır. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği I ve II dersleri birbirinin devamı niteliğindedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Kadın sağlığının önemini bilir. ÖÇ-2. Kadın sağlığı hemşireliğinin rol ve sorumluluklarını açıklar. ÖÇ-3. Kadın sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen faktörleri, yaşam dönemlerini, cinsiyete özel fizyolojik farklılıkları ve üreme sağlığı sorunlarını sayar. ÖÇ-4. Prenatal sağlığı yükseltme, perinatal dönemde anne, fetus ve yenidoğanın sağlığı, doğum eylemi ve doğum sonu dönemi konularını ve bu konularda uygulanacak hemşirelik girişimlerini bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Programın tanıtımı ve tanışma
2. Hafta Kadın sağlığının önemi ve kadın sağlığı hemşireliği
3. Hafta Kadın sağlığı ile ilgili yasalar ve etik konular
4. Hafta Üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyet kavramları
5. Hafta Üreme sisteminin anatomisi
6. Hafta Üreme sisteminin fizyolojisi
7. Hafta Gebeliğin fizyolojisi
8. Hafta Fetüsün fizyolojisi, doğum öncesi bakım
9. Hafta Riskli gebelikler
10. Hafta Normal doğum ve sezaryenle doğum
11. Hafta Riskli doğum eylemi
12. Hafta Yenidoğanın fizyolojisi ve bakımı
13. Hafta Doğum sonrası dönem
14. Hafta Aile planlaması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 15
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 15
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%) 10 (Ders İçi Etkinlik )
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-1- Şirin A, Kavlak O. Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Kitabevleri. 2015; İstanbul. 2- Kızılkaya Beji N. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri. 2019;İstanbul. 3-Özkan Arslan H, Bilgin Z. Kanıta Dayalı Gebelik ve Doğum Yönetimi. 4- Watson Genna C. Supporting Sucking Skills in Breastfeeding Infants. 2017; Anne Sütü Alan Bebeklerde Emme Becerilerini Destekleme. 2. Baskı, Çeviren: Gerçek E, Didişen N, Karabudak S, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.,2017. 5- Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Akademisyen Kitabevi. 2018; Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

2

3

4

2

3

3

2

3

4

4

ÖÇ2

2

5

5

4

3

4

3

4

4

4

ÖÇ3

2

5

5

5

4

4

4

5

5

5

ÖÇ4

4

5

4

4

5

4

4

4

5

4

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek