HYL 507


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KADIN DOĞUM HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR HYL 507 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
2 28 2 5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul No prerequisites
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği uzmanlık alanına özel ve temel hemşirelik kavramlarının öğretilmesi
Dersin İçeriği Bu derste, hemşirelik yüksek lisans derslerinin kapsamında yer alan konuların dayandığı temel kavramlar ile kadın sağlığı hemşireliğinde öncelikli olan kavramlar yer almaktadır. Bu temel kavramlar; insan, çevre, sağlık, hastalık, aile, hemşirelik, stres, kriz, liderlik, kayıp ve yas, etik ve ahlak kavramlarıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Hemşirelik alanındaki temel kavramları tanır. ÖÇ-2. Temel kavramlara göre hastanın gereksinimlerini değerlendirir. ÖÇ-3. Hemşirelik uygulamalarında temel kavramları nasıl kullanacağını açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, ders ve sunum planının çıkarılması
2. Hafta Hemşirelik
3. Hafta İnsan ve çevre
4. Hafta Sağlık ve hastalık
5. Hafta Aile
6. Hafta Benlik, benlik saygısı
7. Hafta Cinsiyet, kadın ve toplumsal cinsiyet
8. Hafta Değişim ve beden imajı
9. Hafta Ağrı ve acı çekme
10. Hafta Stres ve kriz
11. Hafta Kayıp ve yas
12. Hafta Etik ve ahlak
13. Hafta Profesyonellik
14. Hafta Liderlik
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Ay F (Ed.), Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevi, 2018. 2- Ocakçı A.F., Aplar Ş., Hemşirelikte Kavram, Kuram ve Model Örnekleri, İstanbul Tıp Kitabevi, 2013. 3-Velioğlu P., Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Akademi Yayınları, 2012. 4- Berman AT, Kozier & Erb’s Fundamentals of Nursing, 10th Ed, Pearson, England, 2016.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

5

5

 4

5

3

4

 3

4

4

ÖÇ2

5

4

4

 4

5

3

4

 2

4

5

ÖÇ3

5

5

5

3

5

5

4

4

5

4

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek