HDY 502


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DOĞUMUN DOĞASI VE DOĞUMA HAZIRLIK HDY 502 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
2 28 2 6

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin, gebelikte tehlike durumlarını, doğum ve doğum sonrası süreçleri, bu süreçlerde anne ve bebek sağlığını etkileyen faktörleri bilmesinin yanı sıra, anne ve yenidoğan sağlığını geliştirmeye yönelik uygun hemşirelik yaklaşımı geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; öğrencilerin gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonu süreçlere yönelik normal ve riskli durumları tanımlayabileceği ve bu dönemlerde anne-fetus/yenidoğana yönelik bakım planlama becerilerini geliştirecekleri bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Gebelikte tehlike belirtilerini bilir. ÖÇ-2. Gebeliğin psiko-sosyal ve kültürel boyutunu bilir ÖÇ-3. Normal doğum eylemi ve bu sürece yönelik hemşirelik bakımı yapar. ÖÇ-4. Doğum sonrası bakım ve riskli durumlarda hemşirelik bakımını bilir, ÖÇ-5. Emzirme politikalarını bilir. ÖÇ-6. Emzirme ve aile planlaması danışmanlığı yapar. ÖÇ-7. Postpartum ilk altı ayda ve sonrasında kullanılabilecek aile planlaması yöntemlerini bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Riskli gebelikler (Gestasyonel Diyabet) (Örnek vaka üzerinden güncel tanı/tedavi ve hemşirelik bakımı
2. Hafta Riskli gebelikler (Kalp Hastası Gebe) (Örnek vaka üzerinden güncel tanı/tedavi ve hemşirelik bakımı)
3. Hafta Riskli gebelikler (Preeklemsi-Eklemsi-HEELP Sendromu) (Örnek vaka üzerinden güncel tanı/tedavi ve hemşirelik bakımı)
4. Hafta Prenatal ve intrauterin tanı ve tedavi yöntemleri, gebeliğin sonlandırılması (bakım + yasal/etik boyut)
5. Hafta İnfertilite hemşireliği (+Yardımcı üreme teknikleri, güncel YÜT yönetmeliği)
6. Hafta Postpartum bakım (Vajinal doğum ve C/S sonrası bakım Gebelik
7. Hafta Postpartum süreçlerde yaşanan psikososyal sorunlar ve hemşirelik yaklaşımları (şiddet, depresyon, anksiyete, cinsel sorunlar vs.)
8. Hafta Gereksinimler, kanıta dayalı uygulamalar, güncel bakım uygulamaları/tamamlayıcı uygulamalar)
9. Hafta Güncel aile planlaması uygulamaları (yöntemler, yeni yöntemler, danışmanlık, özellikli gruplarda kontrasepsiyon, DSÖ 2019 rehberi)
10. Hafta Teratojen Enfeksiyonlar ve hemşirelik Yaklaşımları
11. Hafta Gebelik, Doğum ve Doğumsonu dönem Kanıt Temelli Hemşirelik Uygulamaları
12. Hafta Doğum Ağrısında Güncel Yaklaşımlar
13. Hafta Yenidoğan bakımı- Güncel Yaklaşımlar, Kanıt Temelli Uygulamalar ( kanguru bakımı, Emzirme vb)
14. Hafta Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması 2018
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Şirin A, Kavlak O. Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Kitabevleri. 2015; İstanbul. 2- Kızılkaya Beji N. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri. 2019;İstanbul. 3-Özkan Arslan H, Bilgin Z. Kanıta Dayalı Gebelik ve Doğum Yönetimi. 4- Watson Genna C. Supporting Sucking Skills in Breastfeeding Infants. 2017; Anne Sütü Alan Bebeklerde Emme Becerilerini Destekleme. 2. Baskı, Çeviren: Gerçek E, Didişen N, Karabudak S, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.,2017. 5- Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Akademisyen Kitabevi. 2018; Ankara. 6- Sevil Ü, Gül E. Perinatoloji ve Bakım. 1. Baskı. Ankara Nobel Tıp Kitabevi.2016; Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

5

4

4

3

5

3

2

3

2

ÖÇ2

4

3

4

4

3

5

2

1

2

3

ÖÇ3

5

5

5

4

3

5

2

2

3

2

ÖÇ4

5

4

4

3

2

4

2

2

3

3

ÖÇ5

5

4

4

3

2

4

2

3

5

4

ÖÇ6

4

3

4

3

4

4

3

4

5

4

ÖÇ7

4

4

4

2

3

2

1

1

2

2

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok Yüksek