HYL 518


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği II HYL 518 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
2 28 2 7

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kadın sağlığına yönelik spesifik bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders doğum-kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği bilgisini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Kadın sağlığını etkileyen durumları bilir. ÖÇ-2. Cumhuriyet dönemi kadınla ilgili yasaları ve kadın sağlığına etkisini bilir, ÖÇ-3. Kadınların insan ve kadın olarak haklarını bilir. ÖÇ-4. Uluslararası kadın konferanslarını bu konferanslarda alınan kararların Türkiye’de kadın sağlığına yansımalarını bilir. ÖÇ-5. Üreme sağlığı hizmetlerinde hemşirenin rolünü bilir. ÖÇ-6. Kadın sağlığına etki eden kültürel faktörleri bilir. ÖÇ-7. Kadın sağlığına yönelik hemşirelik girişimlerini bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kadın Benign Hastalıklarında güncel yaklaşımlar (PCOS, Endometriozasis, PMS- örnek vakalar üzerinden güncel tanı/tedaviler ve hemşirelik bakımı)
2. Hafta Over Kanseri (vaka üzerinden güncel tanı/tedaviler ve hemşirelik bakımı)
3. Hafta Serviks Kanseri (vaka üzerinden güncel tanı/tedaviler ve hemşirelik bakımı)
4. Hafta Endometrium Kanser (vaka üzerinden güncel tanı/tedaviler ve hemşirelik bakımı)
5. Hafta Vulva ve Vajen Kanserleri (vaka üzerinden güncel tanı/tedaviler ve hemşirelik bakımı)
6. Hafta Jinekolojik cerrahiler ve hemşirelik bakımı (Operasyon sonrası bakım gereksinimleri, kanıta dayalı uygulamalar, güncel bakım uygulamaları/tamamlayıcı uygulamalar)
7. Hafta Pelvik taban bozukluklarında güncel yaklaşımlar ve hemşirelik bakımı
8. Hafta Genital Yol Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
9. Hafta Klimakterik Dönem Kadın Sağlığı ve Hemşirelik Bakımı
10. Hafta İnovasyon (+teknoloji) ve kadın sağlığı
11. Hafta Kadın Sağlığının Geliştirilmesi
12. Hafta Kadın Sağlığının Değerlendirilmesi
13. Hafta Engelli Kadınların Yaşadıkları Üreme Sağlığı/Cinsel Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları
14. Hafta Tutuklu/Hükümlü Kadınların Yaşadıkları Üreme Sağlığı/Cinsel Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Şirin A, Kavlak O. Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Kitabevleri. 2015; İstanbul. 2- Kızılkaya Beji N. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri. 2019;İstanbul. 3-Özkan Arslan H, Bilgin Z. Kanıta Dayalı Gebelik ve Doğum Yönetimi. 4- Watson Genna C. Supporting Sucking Skills in Breastfeeding Infants. 2017; Anne Sütü Alan Bebeklerde Emme Becerilerini Destekleme. 2. Baskı, Çeviren: Gerçek E, Didişen N, Karabudak S, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.,2017. 5- Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Akademisyen Kitabevi. 2018; Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

3

4

4

4

3

5

3

3

2

3

ÖÇ2

1

1

2

1

2

1

1

1

3

2

ÖÇ3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

ÖÇ4

1

1

3

1

1

1

3

1

4

4

ÖÇ5

3

3

4

4

2

5

3

3

2

3

ÖÇ6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ7

5

4

4

4

3

5

3

2

2

1

 

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek