HYL 502


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
FİZYOPATOLOJİK SÜREÇLER II HYL 502 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
3 68 100 210 3 7

Ders Sorumluları Prof. Dr. Fazıl Mustafa CESUR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için, "HYL501 Fizyopatolojik Süreçler I" adlı dersi almış ve başarmış olmak zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders; “Fizyopatolojik Süreçler-I” adlı dersin devamı niteliğindedir. Dersin amacı; insan vücudundaki fizyopatolojik süreçlerin öğrenilerek, hemşirelik mesleğinde kullanılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; “Fizyopatolojik Süreçler-I” adlı dersin devamı niteliğindedir. Bu ders; insan vücudundaki normal fizyopatolojik süreçleri ve hastalık durumundaki fizyopatolojik değişiklikleri bilmeyi ve öğrenmeyi içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.İnsan vücudundaki normal fizyopatolojik süreçleri bilir. 2.İnsan vücudundaki anormal fizyopatolojik değişiklikleri bilir. 3.Hemşirelik uygulamalarını yaparken, insan vücudundaki normal ve anormal fizyopatolojik süreçleri dikkate alır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yara iyileşmesi (1. Fizyopatoloji 2. Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
2. Hafta İmmün Yetmezlik (1. Fizyopatoloji 2. Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
3. Hafta İmmün Yetmezlik (1. Fizyopatoloji 2. Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
4. Hafta Sepsis (1. Fizyopatoloji 2. Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
5. Hafta Sepsis (1. Fizyopatoloji 2. Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
6. Hafta Bilinçteki değişimler (1.Deliryum, demans, senkop, koma 2. Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
7. Hafta Bilinçteki değişimler (1.Deliryum, demans, senkop, koma 2. Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
8. Hafta Terleme (1.Fizyopatoloji 2.Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
9. Hafta Terleme (1.Fizyopatoloji 2.Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
10. Hafta Terleme (1.Fizyopatoloji 2.Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
11. Hafta Uyku bozuklukları (1.Fizyopatoloji.2.Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
12. Hafta Uyku bozuklukları (1.Fizyopatoloji.2.Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
13. Hafta Yeme bozuklukları (1.Fizyopatoloji 2.Açlık, kaşeksi, reflü, obezite, anoreksiya. 2.Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
14. Hafta Yeme bozuklukları (1.Fizyopatoloji 2.Açlık, kaşeksi, reflü, obezite, anoreksiya. 2.Tıbbi ve Hemşirelik yaklaşımı)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- ASLAN FE, OLGUN N, Fizyopatoloji, Nobel Kitabevi, Birinci Basım, 2017. 2-DURUSU M, SARI A, Patofizyolojinin Temelleri, Nobel Kitabevi, 2018. 3-TÖRE F, Bir Bakışta Patofizyoloji, Güneş Tıp Kitabevi, 2019.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

1

5

5

4

4

5

1

1

4

2

ÖÇ2

1

5

4

5

1

5

1

1

4

2

ÖÇ3

1

5

5

5

1

5

1

1

5

5

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek