CYL 531


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seminer CYL 531 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
2 28 0 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin içeriğinde, öğrenci, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ile ilgili bir konuda derleme yapmayı öğrenir.
Dersin İçeriği Bu derste çocuk sağlığı ve hastalıklarına yönelik yenilikleri öğrenmesi, yeni bilgiler doğrultusunda ülkemizdeki uygulamaları değerlendirmesi amacıyla literatür taraması yaparak, derleme yapılması beklenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili bilimsel bir konu belirler. 2. Konuyu literatürden, kapsamlı şekilde araştırır, makalelere ulaşır. 3.Makaleleri okur. 4.Derleme metninin planını tasarlar. 5.Derleme metnini yazar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Seminer hazırlama tekniği konusunda bilgilendirme
2. Hafta Seminer konusunun belirlenmesi
3. Hafta Literatür taramasının yapılması
4. Hafta Literatür taramasının yapılması
5. Hafta Literatür taramasının yapılması
6. Hafta Literatür taramasının yapılması
7. Hafta Literatür taraması ile bulunan makalelerin okunması ve incelenmesi
8. Hafta Literatür taraması ile bulunan makalelerin okunması ve incelenmesi
9. Hafta Literatür taraması ile bulunan makalelerin okunması ve incelenmesi
10. Hafta Literatür taraması ile bulunan makalelerin okunması ve incelenmesi
11. Hafta Derleme planının hazırlanması
12. Hafta Derlemenin yazılması
13. Hafta Derlemenin yazılması
14. Hafta Derlemenin yazılması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 100
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Ufuk Üniversitesi Tez Yazım Yönergesi 2.Tez konusuna uygun çeşitli bilimsel makale ve kitaplar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

5

-

3

3

5

5

5

4

5

4

ÖÇ2

4

5

5

-

3

3

5

5

5

4

5

4

ÖÇ3

5

4

5

-

4

3

5

5

5

4

5

5

ÖÇ4

5

5

5

-

4

3

5

5

5

4

5

4

ÖÇ5

5

4

4

-

3

3

5

5

5

4

5

3