CYL 502


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II CYL 502 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
2 70 70 182 2 6

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste hastanede yatan, akut / kronik ve yaşamı tehdit edici hastalığı olan çocuk ve ailesine yaklaşım ilkeleri, hasta güvenliği, çocuk ruh sağlığı, engelli, korunmaya muhtaç çocuklarda hemşirelik bilgilerini ele alan aile merkezli ve bütüncül bakıma yönelik bilginin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; hastanede yatan, kronik hastalık, ölümcül hastalık gibi farklı sağlık sorunları olan çocuk ve ailesini etkileyen durumlara yönelik hemşirelik bakımını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Hastanede yatan çocuk ve ailesine yönelik hemşirelik yaklaşımlarını bilir. 2. Kronik ve yaşamı tehdit edici hastalığı olan çocuk ve ailesine yönelik hemşirelik yaklaşımlarını ifade eder. 3. Hasta güvenliği ilkelerini bilir. 4. Pediatrik hastanın ağrısını değerlendirme ilkelerini açıklayabilir. 5. Engelli / korunmaya muhtaç çocuk ve ailelerine yönelik iletişim özelliklerini, yaklaşımlarını anlar 6. Çocuk ruh sağlığına yönelik yaklaşımları açıklayabilir. 7. Pediatrik alanda bakım planı ve standart geliştirme ilkelerini anlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hastanede yatan çocuk ve ailesine yaklaşım
2. Hafta Hastanede yatan çocuk ve ailesine yaklaşım
3. Hafta Kronik hastalığı olan çocuk ve ailesine yaklaşım
4. Hafta Kronik hastalığı olan çocuk ve ailesine yaklaşım
5. Hafta Yaşamı tehdit edici hastalığı olan çocuk ve ailesine yaklaşım
6. Hafta Yaşamı tehdit edici hastalığı olan çocuk ve ailesine yaklaşım
7. Hafta Pediatri hemşireliğinde hasta güvenliği
8. Hafta Pediatri Hemşireliğinde Hasta Güvenliği
9. Hafta Pediatride ağrının değerlendirilmesi ve yönetimi
10. Hafta Engelli çocuk ve ailesine yönelik hemşirelik bakımı
11. Hafta Korunmaya muhtaç çocuklarda hemşirelik yaklaşımı
12. Hafta Çocuk ruh sağlığı
13. Hafta Çocuk ihmali ve istismarı
14. Hafta Çocuk hastalıkları ve bakımında hemşirelik bakım planı ve standart geliştirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Çavuşoğlu, H. (2019). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Genişletilmiş 13. Baskı, Sistem Ofset Basımevi. 2.Törüner, E., Büyükgönenç, L. (2017). Çocuk Sağlığı: Temel Hemşirelik Yaklaşımları, Ankara, Nobel Tıp Kitapevleri 3.Wong, D.L., Hockenberry-Eaton, M., Wilson, D., Winkelstein, M., Schwartz, P. (2001). Wong’s Essentials of Pediatric Nursing.USA, Mosby. 4. Conk, Z.,Başbakkal Z, Bal Yılmaz H.,Bolışık B.(2018).Pediatri Hemşireliği.2.Baskı.Akademisyen Kitapevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

5

4

5

5

 

 

5

4

5

5

ÖÇ2

5

5

5

4

5

5

 

 

5

4

5

5

ÖÇ3

5

5

5

4

5

5

 

 

5

4

5

5

ÖÇ4

5

5

5

4

5

5

 

 

5

4

5

5

ÖÇ5

5

5

5

4

5

5

 

 

5

4

5

5

ÖÇ6

5

5

5

4

5

5

 

 

5

4

5

5

ÖÇ7

5

5

5

4

5

5

 

 

5

4

5

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek