HYL 503


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I HYL 503 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 42 80 150 2 5

Ders Sorumluları Dr. Ögr. Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Önkoşul yoktur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin teori ve uygulamasının anlaşılabilmesinde ve hemşirelik mesleğinin yürütülmesinde gerekli olan kavramların öğrenciye kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; hemşirelikte kullanılan temel kavramları içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Hemşirelikte kullanılan temel kavramları açıklar. ÖÇ-2. Hemşirelik rollerini yerine getirirken, hemşireliğin temel kavramlarını inşa eder.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta -Bilim, bilgi, fenomen, felsefe, hipotez, sayıltı, paradigma -Bilimsel yöntem ve kavram ilişkisi -Kavram, model, kuram ve aralarındaki ilişki
2. Hafta Hemşirelik
3. Hafta İnsan
4. Hafta Sağlık
5. Hafta Hastalık
6. Hafta Stres ve Homeostazis
7. Hafta Bağımlılık, Bağımsızlık
8. Hafta Çevre
9. Hafta Hümanizm, holizm
10. Hafta Mahremiyet
11. Hafta Problem çözme süreci
12. Hafta Sistem teorisi
13. Hafta Bakım
14. Hafta Etik
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Öz, F. (2010). Sağlık Alanında Temel Kavramlar. Ankara: Mattek Mat. 2. Velioğlu, P. (1999) “Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar”, Alaş Ofset, İstanbul. 3. George, J.B. ( 1980) Nursing Theories, Prentice-Hall, New Jersey 4. Fortinash, K and Holoday Worret P.A. (1991) Psychiatric Nursing Care Plans, Mosby Year Book, St Louis 5. Öğretim üyesinin önereceği güncel makale, kitap vb. yayınlar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

  5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ2

5

  5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek