CYL 507


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Politikaları CYL 507 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
2 28 2 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. S. Belgüzar KARA
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere sağlığın geliştirilmesi ve sağlık politikalarına ilişkin bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; sağlığın geliştirilmesi ve sağlık politikalarını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1. Sağlığın geliştirilmesine ilişkin temel kavramları açıklar. ÖÇ-2. Sağlığı geliştirme stratejilerini sıralar. ÖÇ-3. Sağlık politikalarını bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve genel bilgilendirme
2. Hafta Sağlık ve hastalık kavramları Sağlığın belirleyicileri
3. Hafta Sağlık davranışları ve bireysel farklılıklar Sağlık davranışı ile ilgili modeller
4. Hafta Sağlığı koruma ve sağlık eğitiminin işlevi
5. Hafta Sağlığı geliştirme stratejileri
6. Hafta Sağlığı geliştirme stratejileri
7. Hafta Halk sağlığı politikaları
8. Hafta
9. Hafta Halk sağlığı politikaları
10. Hafta Sağlık hizmetleri sunumu politikaları
11. Hafta Sağlık insan gücü politikaları
12. Hafta Sağlık endüstrisi politikaları
13. Hafta Sağlık turizmi politikaları
14. Hafta Küresel sağlık politikaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Bilir N (2006). Koruyucu Hekimlik, Sağlığın Korunması ve Yaşlılık. İçinde: Geriatri ve Gerontoloji. Ed. S. Arıoğul, MN Medikal & Nobel, Ankara. 2. LeMone P, Burke K, Levett-Jones T, et al. (2014). Medical Surgical Nursing, Pearson, Australia. 3. Madanat H, Arredondo EM, Ayala GX (2015). Introduction to Health Promotion & Behavioral Science in Public Health, Cengage Learning, United States of America. 4. Snelling A (2014) Introduction to Health Promotion, United States of America: John Wiley & Sons. 5. Tabak RS (2000). Sağlık Eğitimi, Somgür Yayıncılık, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

3

1

5

5

1

5

3

3

5

1

5

5

ÖÇ2

3

1

5

5

1

5

3

3

5

1

5

5

ÖÇ3

3

1

5

5

1

5

3

3

5

1

5

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek