CYL 501


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I CYL 501 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
3 42 3 6

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders kapsamında, Dünyada ve Türkiye’de tarihsel süreçte çocukluk dönemi ve özellikleri, Dünyada ve Türkiye’de çocuk sağlığını etkileyen faktörler ve çözüm önerileri, pediatri hemşireliğinin standartları, rolleri, felsefesi, nüfus ve sağlık politikaları, çocuk sağlığının geliştirilmesinde ailenin, sosyal ve kültürel özelliklerin etkisine yönelik bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; dünyada ve Türkiye’de tarihsel süreçte çocukluk dönemi ve özellikleri, dünyada ve Türkiye’de çocuk sağlığını etkileyen faktörler ve çözüm önerileri, pediatri hemşireliğinin standartları, rolleri, felsefesi, nüfus ve sağlık politikaları, çocuk sağlığının geliştirilmesinde ailenin, sosyal ve kültürel özellikleri gibi konular oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Çocukluk dönemi özelliklerini bilir, çocuk sağlığını etkileyen faktörleri kavrar. 2. Pediatri hemşireliğinin felsefesini ve gelişimini açıklar. 3. Pediatrik hasta ve ailesinin bakımında kullanılan bakım ilkelerini ve hemşirelik yaklaşımlarını tartışır. 4. Nüfus ve sağlık politikalarını bilir. 5. Çocuk sağlığının gelişmesinde etkili olan aile, sosyal ve kültürel özellikleri yorumlar. 6. Çocukluk dönemi bağışıklama ilke ve programını kavrar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tarihsel süreçte çocukluk dönemi
2. Hafta Çocuk ile ilgili özellikler, gereksinimler ve çocuk hakları
3. Hafta Dünyada çocuk sağlığı durumu, sorunları ve çözüm önerileri
4. Hafta Türkiye’de çocuk sağlığı durumu, sorunları ve çözüm önerileri
5. Hafta Pediatri Hemşireliği (Tanımı, tarihsel gelişimi, felsefesi, standartları ve rolleri)
6. Hafta Aile Merkezli Bakım,
7. Hafta Atravmatik Bakım, Primer Hemşirelik Bakımı
8. Hafta Primer Hemşirelik
9. Hafta Türkiye’de Cumhuriyetten günümüze sağlık sistemi
10. Hafta Türkiye’de nüfus politikaları
11. Hafta Çocuk sağlığının geliştirilmesinde ailenin etkisi
12. Hafta Çocuk sağlığının geliştirilmesinde sosyal, kültürel etkiler
13. Hafta Çocukluk Döneminde Bağışıklama
14. Hafta Çocuk gelişiminde disiplin ve iletişim
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Çavuşoğlu, H. (2019). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Genişletilmiş 13. Baskı, Sistem Ofset Basımevi. 2.Törüner, E., Büyükgönenç, L. (2017). Çocuk Sağlığı: Temel Hemşirelik Yaklaşımları, Ankara, Nobel Tıp Kitapevleri 3.Wong, D.L., Hockenberry-Eaton, M., Wilson, D., Winkelstein, M., Schwartz, P. (2001). Wong’s Essentials of Pediatric Nursing.USA, Mosby. 4. Conk, Z.,Başbakkal Z, Bal Yılmaz H.,Bolışık B.(2018).Pediatri Hemşireliği.2.Baskı.Akademisyen Kitapevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

5

5

 

3

 

 

5

5

5

5

ÖÇ2

5

5

5

 

 

5

 

 

5

5

5

5

ÖÇ3

5

5

5

5

5

4

 

 

5

5

5

5

ÖÇ4

5

5

5

 

 

5

 

 

5

5

5

5

ÖÇ5

5

5

5

5

5

5

 

 

5

5

5

5

ÖÇ6

5

5

5

5

5

5

 

 

5

5

5

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek