CYL 508


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Pediatrik Fizyopatolojik Süreçler II CYL 508 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
3 42 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Demet ALTUN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön Koşul Bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Vücuttaki normal fizyolojik dengeyi ve patolojik durumlarda vücut işlevlerinde ortaya çıkan bozuklukları ve sistemlere ilişkin patolojik durumları ve bakımın yönetimini inceler
Dersin İçeriği Bu ders; insan vücudundaki normal fizyopatolojik süreçleri ve hastalık durumundaki fizyopatolojik değişiklikleri bilmeyi ve öğrenmeyi içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Vücuttaki normal fizyolojik dengeyi kavrayabilme 2.Vücut sistemlerinin fizyolojik fonksiyonlarını kavrayabilme 3.Sistemlere ilişkin fizyopatolojik değişiklikleri açıklayabilme 4.Çocuklarda normalden sapma durumlarında hemşirelik bakımını yönetebilme 5.Temel anatomi, fizyopatoloji, farmakoloji gibi diğer disiplinlere ilişkin bilgilerini hasta çocuğun bakımının yönetiminde kullanabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kardiyovaküler Sistem & Hastalıkları ve Bakımın Yönetimi
2. Hafta Kardiyovaküler Sistem & Hastalıkları ve Bakımın Yönetimi
3. Hafta Nörolojik Sistem & Hastalıkları ve Bakımın Yönetimi
4. Hafta Endokrin Sistem & Hastalıkları ve Bakımın Yönetimi
5. Hafta Endokrin Sistem & Hastalıkları ve Bakımın Yönetimi
6. Hafta Solunum Sistem & Hastalıkları ve Bakımın Yönetimi
7. Hafta Solunum Sistem & Hastalıkları ve Bakımın Yönetimi
8. Hafta Renal Sistem ve Hastalıkları ve Bakımın Yönetimi
9. Hafta Renal Sistem ve Hastalıkları ve Bakımın Yönetimi
10. Hafta Gastrointestinal Sistem & Hastalıkları ve Bakımın Yönetimi
11. Hafta Gastrointestinal Sistem & Hastalıkları ve Bakımın Yönetimi
12. Hafta Pulmoner Sistem Hastalıklarının Patofizyolojisi
13. Hafta Pulmoner Sistem Hastalıklarının Patofizyolojisi
14. Hafta Kas İskelet Sistem & Hastalıkları ve Bakımın Yönetimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Guyton, A.C. Hall, J. E. Tıbbi Fizyoloji, Nobel Tıp Kitapevleri.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

ÖÇ1

5

3

5

5

5

3

5

5

4

4

5

5

ÖÇ2

5

3

5

5

5

3

5

5

4

4

5

5

ÖÇ3

5

2

5

5

5

4

5

5

5

4

5

5

ÖÇ4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek