CYL 503


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması CYL 503 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
84 42 126 3 4

Ders Sorumluları Dr. Ögr. Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yüksek lisans programı içinde verilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I dersinin alınması zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste hastanede yatan, akut / kronik ve yaşamı tehdit edici hastalığı olan çocuk ve ailesine yaklaşım ilkeleri, hasta güvenliği, çocuk ruh sağlığı, engelli, korunmaya muhtaç çocuklarda hemşirelik bilgilerini ele alan aile merkezli ve bütüncül bakıma yönelik becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I dersinde öğretilen beceri ve kavramların, hasta bakım sürecine aktarılmasını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Çocuk sağlığına yönelik hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım ilkeleri doğrultusunda I., II. ve III. basamak sağlık kuruluşlarında; ÖÇ-1. Çocuk ve ailesine yönelik verileri toplar, ÖÇ-2. Hemşirelik tanısını koyar, ÖÇ-3. Hemşirelik bakımını uygular ve değerlendirir, ÖÇ-4. Hemşirelik öğrencilerine rol model olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Çocuk Kliniği Uygulaması
2. Hafta Çocuk Kliniği Uygulaması
3. Hafta Çocuk Kliniği Uygulaması
4. Hafta Çocuk Kliniği Uygulaması
5. Hafta Çocuk Kliniği Uygulaması
6. Hafta Çocuk Kliniği Uygulaması
7. Hafta Çocuk Kliniği Uygulaması
8. Hafta Vaka Sunumları ve Değerlendirme
9. Hafta Çocuk Kliniği Uygulaması
10. Hafta Çocuk Kliniği Uygulaması
11. Hafta Çocuk Kliniği Uygulaması
12. Hafta Çocuk Kliniği Uygulaması
13. Hafta Çocuk Kliniği Uygulaması
14. Hafta Çocuk Kliniği Uygulaması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Çavuşoğlu, H. (2019). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Genişletilmiş 13. Baskı, Sistem Ofset Basımevi. 2.Törüner, E., Büyükgönenç, L. (2017). Çocuk Sağlığı: Temel Hemşirelik Yaklaşımları, Ankara, Nobel Tıp Kitapevleri 3.Wong, D.L., Hockenberry-Eaton, M., Wilson, D., Winkelstein, M., Schwartz, P. (2001). Wong’s Essentials of Pediatric Nursing.USA, Mosby. 4. Conk, Z.,Başbakkal Z, Bal Yılmaz H.,Bolışık B.(2018).Pediatri Hemşireliği.2.Baskı.Akademisyen Kitapevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

5

5

5

5

5

 

5

4

5

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek