CYL 505


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Pediatrik Fizyopatolojik Süreçler I CYL 505 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
3 42 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Demet SOYLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı; insan vücudundaki fizyopatolojik süreçlerin öğrenilerek, hemşirelik bakımı verilmesi sürecinde kullanılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; insan vücudundaki normal fizyopatolojik süreçleri ve hastalık durumundaki fizyopatolojik değişiklikleri bilmeyi ve öğrenmeyi içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Fizyopatolojiye ilişkin temel kavramları açıklayabilir. 2- Sıvı-elektrolit dengesi yüzünden çocuklardaki farklılıkların farkında olabilir. 3- Sıvı-elektrolit ile asit baz dengesi ve dengesizliklerini kavrayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hücre Fizyolojisi (Aktif transport, kapiller dinamik, lenfatik sistem ve ödem oluşumu )
2. Hafta Sıvı- elektrolit dengesi yönünden çocuklardaki farklılıklar ve vücuttaki sıvı dengesini düzenleyen mekanizmalar.
3. Hafta Asit baz dengesini koruyan ve sürdüren etmenler.
4. Hafta Sıvı- elektrolit dengesi yönünden çocuğu değerlendirme ve tedavi (Kusma, ishal, boğumlar ve yanık )
5. Hafta Sıvı- elektrolit dengesi yönünden çocuğu değerlendirme ve tedavi (Kusma, ishal, boğumlar ve yanık )
6. Hafta Stres ve şok fizyolojisi
7. Hafta Stres ve Şok Fizyolojisi
8. Hafta Ağrı ve ateş fizyolojisi
9. Hafta İmmün sistem
10. Hafta İmmün yetmezliğe bağlı gelişen hastalıklar ve bakımın yönetimi
11. Hafta Hematopoitek sistem & hastalıkları ve bakımın yönetimi
12. Hafta Hematopoitek sistem & hastalıkları ve bakımın yönetimi
13. Hafta Lenfatik sistem & hastalıkları ve bakımın yönetimi
14. Hafta Lenfatik Sistem & Hastalıkları ve Bakımın Yönetimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Guyton, A.C. Hall, J. E. Tıbbi Fizyoloji, Nobel Tıp Kitapevleri.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

  

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

5

3

4

4

5

5

5

5

5

5

ÖÇ2

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

ÖÇ3

5

4

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek