CYL 506


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hasta Uyumu CYL 506 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
2 28 2 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. S. Belgüzar KARA
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere hasta uyumuna yönelik bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; hasta uyumunu içerir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1. Uyum kavramını bilir. ÖÇ-2. Hasta uyumunun önemini açıklar. ÖÇ-3. Hasta uyumunu artıran stratejileri bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve genel bilgilendirme
2. Hafta Uyum: Tanımı ve kavramsal yönü
3. Hafta Uyum ilgili kuram ve modeller
4. Hafta Stres: Tanımı ve kavramsal yönü. Genel uyum (adaptasyon) sendromu
5. Hafta Uyum sürecinde stresle baş etmenin önemi
6. Hafta Hastalarda uyum ve uyumsuzluk
7. Hafta Kronik hastalık yönetimi
8. Hafta
9. Hafta Hasta uyumunu artıran stratejiler
10. Hafta Hasta uyumu ile ilgili güncel literatürün incelenmesi
11. Hafta Hasta uyumu ile ilgili güncel literatürün incelenmesi
12. Hafta Hasta uyumu ile ilgili güncel literatürün incelenmesi
13. Hafta Hasta uyumu ile ilgili güncel literatürün incelenmesi
14. Hafta Hasta uyumu ile ilgili güncel literatürün incelenmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Baltaş Z, Baltaş A. (2008). Stres ve Başaçıkma Yolları. Remzi Kitabevi, İstanbul. 2. Baştemur Ş. (2021) Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. 3. Chan AHY, Foot H, Pearce CJ, Horne R, Foster JM, Harrison J (2022) Effect of electronic adherence monitoring on adherence and outcomes in chronic conditions: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE 17(3): e0265715.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

1

5

5

1

5

5

5

5

1

5

5

ÖÇ2

5

1

5

5

1

5

5

5

5

1

5

5

ÖÇ3

5

1

5

5

1

5

5

5

5

1

5

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek