SİBU419


Course Title Course Code Program Level
CURRENT INTERNATIONAL ISSUES SİBU419 Political Science and International Relations B.A. / B.Sc.

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
07
(Fall)
42 84 126 3 5

Teaching Staff
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites No Pre-requisites
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives World’s leading current issues are taught on the map; current issues which is thought to be important in the context of international policy is taught.
Course Content In the scope of this lecture, world’s fundamental up to date problems and points are taught in general terms.
Learning Outcomes (LO) Purpose of this lecture is to make students; 1- Open up to the world, 2- Develop intellectual knowledge.
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week Generally “Middle East Peace Process” (I)
2. Week Generally “Middle East Peace Process” (II)
3. Week Black Sea at International Policy
4. Week Syrian Crisis and Northeast Mediterranean in the Context of International Policy
5. Week New Challange Region at International Policy : The Arctic (I)
6. Week New Challange Region at International Policy : The Arctic(II)
7. Week View of Self-Determination in the context of North Cyprus, Iraq and Syria
8. Week View of Self-Determination in the context of North Cyprus, Iraq and Syria
9. Week Africa: Republic of Sudan and Rwandan Issues/Matters
10. Week The Caucasus : View of North Caucasus
11. Week The Caucasus : View of South Caucasus
12. Week In the lights of UN Charter, UN and United Nations Security Counsil with current side
13. Week Shanghai Cooperation Organisation: General View of Origin, Present Day and Fortcoming
14. Week General View & Discussion
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References - O. Metin Öztürk, Türkiye ve Orta Doğu, Ankara, Gündoğan Yayınları, 1997. - Peter Mansfield, Çev. Ü. H. Yolsal, Ortadoğu Tarihi, İstanbul, Say Yayınları, 2012. - Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Ortadoğu Cilt 1, Siyaset, Savaş ve Diplomasi, Bursa, MKM Yayınları, 2012. - Bora Bayraktar, Oslo Barış Süreci (İsrail-Filistin Barış Görüşmeleri 1991-2000), İstanbul, Küre Yayınları, 2013. - Nurullah Aydın, Küresel Güçler, Ortadoğu, Türkiye, Ankara, Kamer Yayınları, 2013. - Prof. Dr. Osman Metin Öztürk-Yalçın Sarıkaya, Uluslararası Mücadelenin Yeni Odağı Karadeniz, Ankara, Platin Yayınları, 2005. - Dr. Selma Yel, Değişen Dünya Dengelerinde Karadeniz ve Boğazlar Meselesi (1923-2008), Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi, 2009. - Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2013. - Mustafa Şahin, Avrupa Birliğinin Self Determinasyon Politikası, Ankara, Nobel Yayınları, 2000. - Dr. Ufuk Tavkul, Kafkasya Gerçeği, Selenge Yayınları, 2009. - Dr. Alaeddin Yalçınkaya, Kafkasya’da Siyasi Gelişmeler: Etnik Düğümden Küresel Kördüğüme, Lalezar Kitabevi, 2006. - Enver Bozkurt, Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı, Ankara, Nobel Yayınları, 2003. - Dr. Nuraniye Hikmet Ekrem, Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası (1995-2000), Ankara, ASAM Yayınları, 2003.
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)
 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

PQ 14

PQ 15

PQ 16

PQ 17

PQ 18

LO1

 

4

  

5

            

5

LO2

5

 

4

       

3

      

5

* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High