PHY 506


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seminer PHY 506 Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
2 28 96 124 0 4

Ders Sorumluları Dr. Öğretim Üyesi Nazan TURAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; belirli bir konuyu veya problemi tanımlama, veri toplama, verileri analiz edip tartışma ve elde edilen sonuçların önerilen bilimsel yazım kurallarına uygun biçimde bir rapor olarak sunma becerisi geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; yüksek lisans eğitim öğretim sürecinde işlenen tüm konuların ve bu konular ile ilgili tespit edilen sorunların öğretim üyesi danışmanlığında detaylı olarak çalışılması, ilgili literatür taramasının yapılması, rapor şekline getirilmesi ve sunumu oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Tespit edilen araştırma konusu ile ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmaları kapsayan literatür çalışması yapabilme becerisi geliştirir. 2- Güncel konularla ilgili ulaşılan bilgileri kuramsal bilgiler doğrultusunda değerlendirir. 3- Mesleki alanda araştırma yapabilme becerisi geliştirir. 4- Bağımsız bir araştırma önerisi raporu tasarlar, oluşturur ve sunar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Seminer konularının tespit edilmesi
2. Hafta Literatür taramasının yapılması
3. Hafta Literatür çalışmasının yapılması
4. Hafta Literatür çalışmasının yapılması
5. Hafta Literatür çalışmasının yapılması
6. Hafta Literatür çalışmasının yapılması
7. Hafta Rapor yazılması
8. Hafta Rapor yazılması
9. Hafta Rapor yazılması
10. Hafta Rapor yazılması
11. Hafta Sunum yapılması
12. Hafta Sunum yapılması
13. Hafta Sunum yapılması
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 50
Final (%)
Diğer (%) 50
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yüksek lisans öğrencisi tarafından seçilen seminer konusu ile ilgili literatür
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

4

4

4

 

4

 

5

 

 

 

ÖÇ2

4

4

4

 

 

 

5

 

 

 

ÖÇ3

3

3

4

 

 

 

5

 

 4

ÖÇ4

3

3

 

 

 

 

5

 

 4

 4