PHY 534


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Tez Çalışması-II PHY 534 Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
400 28 330 758 0 30

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yüksek lisans eğitim öğretim sürecinde alınması gereken zorunlu dersleri başarıyla tamamlamış olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; araştırma konusunun planlanıp, etik kurallar çerçevesinde irdelenmesi ve yorumlanmasıdır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; yüksek lisans programı çerçevesinde alınan kuramsal ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin belirlediği araştırma konusunda literatür taraması, araştırma sorusu geliştirme, veri toplama, analiz etme ve sonuçların yorumlanması süreçleri oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Tez konusu ile ilgili gerekli olan literatür taraması yapar ve elde edilen bilgiyi eleştirel olarak değerlendirir. 2. Tez konusu ile ilgili araştırma sorusu geliştirir. 3. Tez konusu ile ilgili uygulama yapar, elde edilen veriyi değerlendirir ve yorumlar. 4. Uygulama ile ilgili karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir. 5. Tamamlanan tez çalışmasını rapor haline getirir ve sözlü savunur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
2. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
3. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
4. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
5. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
6. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
7. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
8. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
9. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
10. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
11. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
12. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
13. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
14. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Araştırma konusu ile ilgili taranan tüm literatür
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

5

5

 

 

5

 5

 

 5

ÖÇ2

 

 

5

 

 

 

 5

 

 

 

ÖÇ3

5

5

5

 

 

4

5

 

 

ÖÇ4

5

5

5

 

 5

 

5

4

 4

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

5