PHY 505


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Davranışın Nörobiyolojisi PHY505 Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 60 116 2 4

Ders Sorumluları Prof. Salih BATTAL,Dr. Öğr.Üyesi Ahmet GÜL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, davranışsal olaylarda rol oynayan temel anatomik beyin bölgeleri, davranışsal işlevlerin fizyolojik temelleri, temel nörotransmitterler, bilinç, yönelim, bellek, dikkat, algı, dil, düşünme gibi temel bilişsel yetileri açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; beynin nöroanatomik ve nörofizyolojik yapısı bilinç, dikkat , algı, duygu, öğrenme, sosyal davranış, davranışsal plastisite gibi konular oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Beynin anatomik yapısını açıklayabilir. 2- Beynin nörofizyolojik yapısını açıklayabilir. 3- Duygu, davranış ve algı gibi yetileri beyin etkinlikleri ile açıklayabilir. 4- Duygularla ilgili bozulmaların görüldüğü ruhsal bozukluklarda, beyin işlevlerinde bozulma olduğunu tanımlayabilir. 5- Bilişsel işlevler ile ilgili bozuklukların görüldüğü ruhsal bozukluklarda, beyin işlevlerinde bozulma olduğunu tanımlayabilir. 6- Davranışla ilgili bozuklukların görüldüğü ruhsal bozukluklarda, beyin işlevlerinde bozulma olduğunu tanımlayabilir. 7- Psikiyatri hemşireliği uygulamasında psikobiyolojik kavramların etkilerini değerlendirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Beynin nöroanatomik ve nörofizyolojik yapısı
2. Hafta Beynin nöroanatomik ve nörofizyolojik yapısı
3. Hafta Bilinç, yönelim
4. Hafta Dikkat, algı
5. Hafta Bellek
6. Hafta Öğrenme
7. Hafta Nöral plastisite
8. Hafta Dil
9. Hafta Düşünme
10. Hafta Duygu
11. Hafta Davranış
12. Hafta Şiddetin nörobiyolojisi
13. Hafta İntiharın nörobiyolojisi
14. Hafta Öfkenin nörobiyolojisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hall, JE. (2017 )Guyton tıbbi fizyoloji, (çev. eds: Berrak Ç. Yeğen, İnci Alican, Zeynep Solakoğlu) Güneş kitapevi, Taner D, (2018) Fonksiyonel nöroanatomi, 19. Basım Odtü yayıncılık Fortinash, K.M,, Holoday Worret P.A., (2003), Psychiatric Nursing Plans, Mosby (4th ed.) M.O., Uluşahin, N.A., (2015), Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp Kitapevi, (13. Baskı) Kneisl CR, Wilson HS, Trigoboff E. Contemporary Psychiatric Mental Health Nursing. New Jersey USA: Pearson Education Inc, Upper Saddle River; 2004. p.782-99. Townsend, M.C., (2005), Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing, FA Davis Company, Philadelphia, (3rd ed.) Varcarolis E.M., Halter Jordan M., (2010), Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing A Clinical Approach, Saunders, Elsevier, (6th ed.)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 5

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 5

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 5

 

4