HYL 509


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hemşirelikte Öğretim HYL509 Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14 56 14 84 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğrt. Üyesi Nurcan ERTUĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı öğrenciye hemşirelikte öğretim konusunda bilgi ve beceri kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; eğitim planlaması ve yürütülmesine yönelik bilgi ve beceri kazanımını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Öğrenmeyi etkileyen faktörleri sayar. ÖÇ-2. Öğretim ilke ve yöntemlerini sıralar. ÖÇ-3. Hemşire eğiticilerin rol ve sorumluluklarını açıklar. ÖÇ-4. Birey, aile ve topluma eğitim planlayarak yürütür.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Öğretim ve eğitimle ilgili temel kavramlar
2. Hafta Öğrenme teorileri
3. Hafta Yetişkin eğitimi
4. Hafta Hemşire eğiticilerin rol ve sorumlulukları
5. Hafta Öğrenme için uygun ortam oluşturma
6. Hafta Eğitimde teknolojinin kullanımı
7. Hafta Hemşirelikte klinik öğretim ilke, yöntem ve teknikleri
8. Hafta Hemşirelikte klinik öğretim ilke, yöntem ve teknikleri
9. Hafta Hemşirelikte kanıta dayalı öğretim
10. Hafta Klinik öğretime hazırlık
11. Hafta Öğrenci izlemi
12. Hafta Vaka yönetimi
13. Hafta Teorik ve klinik öğretimi değerlendirme yöntemleri
14. Hafta Teorik ve klinik öğretimi değerlendirme yöntemleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 20
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Hacıalioğlu N., Hemşirelikte Öğretim Öğrenme ve Eğitim, 2. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. 2. Platin N. (ed.), Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Rehberlik, Ankara: Hedef, 2013. 3.Oerman M.H., Hemşirelikte Öğretim ve Eğiticinin Rolü, Kuzu Kurban N., Duruk N., Arslan S., Zencir G., (Çev. Eds), Ankara: Anı Yaıyncılık, 2015. 4. Sönmez. V., Eğitim Bilimine Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık, 2015. 5. Dergiler: a.Nurse Education in Practice b. Nurse Education Today.
Staj / Uygulama Haftada 4 saat uygulama yapılmaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

2

3

2

3

2

2

3

2

4

3

ÖÇ2

3

3

2

3

2

2

2

3

4

3

ÖÇ3

3

4

2

3

3

2

3

2

4

3

ÖÇ4

2

4

2

3

2

2

2

5

5

3