PHY 504


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması 2 PHY 504 Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
112 28 42 182 5 7

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Nazan TURAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yüksek lisans programı içinde verilen Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 2 dersinin alınması zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; fizyolojik veya ruhsal sorunu olan bireyi değerlendirme, psikososyal sorunları tespit edebilme, sorunlara yönelik danışmanlık ve yardım becerilerini kullanabilme, bakım planı uygulayabilme ve ruh sağlığını koruyucu, geliştirici, tedavi edici yöndeki yöntemleri açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 2 dersinde öğretilen kuramsal bilgi ve becerilerin klinik uygulamalara aktarılması oluştur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Psikiyatri hemşireliği kuramsal temelleri, ilke ve standartları doğrultusunda birey, aile ve toplumla ilgili verileri kapsamlı bir şekilde toplar ve değerlendirir. 2. Sağlıklı/hasta bireyin bakımını, psikiyatri hemşireliği felsefesi ve bakım standartlarına uygun olarak yapar. 3. Danışmanlık ve yardım becerilerini kullanır. 4. Tedavi edici ortamı oluşturur. 5. Psikiyatrik tedavi yöntemlerine göre değişen sorumluluklarını benimser. 6. Terapötik iletişim becerisini kullanır. 7. Kuramsal bilgisi doğrultusunda psikoterapötik müdahaleleri uygular. 8. Birey, aile ve toplumu psikiyatrik riskler açısından değerlendirir ve riskli/özel grupları belirleyerek onlara uygun bakımı yapar. 9. Tıbbi durumlara eşlik eden psikososyal sorunları saptar ve ekipler arası işbirliğiyle hareket eder. 10. Acil psikiyatrik durumlarda etik ve yasal konular çerçevesinde etkili müdahaleler planlar, uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikiyatri hasta kabulü, görüşme yapma, veri toplama, görüşme yapılandırma, gözlem yazma, terapötik iletişim tekniklerini kullanma
2. Hafta Psikiyatri hasta kabulü, görüşme yapma, veri toplama, görüşme yapılandırma, gözlem yazma, terapötik iletişim tekniklerini kullanma
3. Hafta Psikiyatri hasta kabulü, görüşme yapma, veri toplama, görüşme yapılandırma, gözlem yazma, terapötik iletişim tekniklerini kullanma
4. Hafta Psikiyatri hasta kabulü, görüşme yapma, veri toplama, görüşme yapılandırma, gözlem yazma, terapötik iletişim tekniklerini kullanma
5. Hafta Tedavi edici ortam yapılandırma
6. Hafta Tedavi edici ortam yapılandırma
7. Hafta Tedavi edici ortam yapılandırma
8. Hafta Tıbbi hastalığı olan bireylerde psikososyal sorun alanlarını belirleme
9. Hafta Tıbbi hastalığı olan bireylerde psikososyal sorun alanlarını belirleme
10. Hafta Tıbbi hastalığı olan bireylerde psikososyal sorun alanlarını belirleme
11. Hafta Bakım planı hazırlama
12. Hafta Bakım planı hazırlama
13. Hafta Taburculuk eğitimi planlama
14. Hafta Taburculuk eğitimi planlama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 50
Uygulamalar (%) 50
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. E.Varcolis, MentalHealthNursing, Mosby, 2010 2. Öztürk O, Uluşahin A (2008), Ruh SAğlığı ve Bozuklukları I-II. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul. 3. Kaplan HI, Sadock BJ. (2004) Klinik Psikiyatri. Ed. Abay E. Çev:Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. 4. Taylor CM. Essentials of Psychiatric Nursing, Mosby Year Book, Inc. St Louis, Fourteen ed., 1994.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

5

5

5

5

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

5

5

5

5

 

 

 4

 

 

ÖÇ3

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

5

 

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 5

 

 

 

 

 

 

4

 

ÖÇ6

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

5

5

5

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

5

5

 

 

 

4

 

 

ÖÇ9

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 5

ÖÇ10

 

5

5

5

5