PHY 501


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 1 PHY501 Psikiyatri Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 28 42 112 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğretim Üyesi Nazan TURAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar None
Dersin Amacı Bu dersin amacı; psikiyatri hemşireliğinin kuramsal temelleri doğrultusunda, psikiyatri hemşireliği ilkeleri, standartları ve rollerine ilişkin bilgi ve bakış açısını, sağlıklı ve hasta bireylerin gereksinimleri için uygulama, eğitim ve araştırma faaliyetlerini ve yaşam boyu yeni öğrenmeleri açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğini; psikiyatri hemşireliğinin kuramsal temelleri, psikiyatri hemşireliği temel ve ileri düzey bakım standartları, hastanın hastalığına uyumu, rehabilitasyon, sağlık eğitimi, danışmanlık ve yardım becerileri, kriz ve krize müdahale, öfke ve stres yönetimi, toplum temelli bakım gibi konular oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Psikiyatri hemşireliğinin tarihçesini ve kuramsal temellerini açıklayabilir. 2. Psikiyatri hemşireliğinin bakım standartlarını temel ve ileri düzeyde sıralayabilir. 3. Psikiyatride kullanılan tedavi yöntemlerine ve uygulamada hemşire sorumluluklarına dikkat eder. 4. Terapötik iletişim, danışmanlık ve yardım becerilerini bilir, tedavi edici ortamı oluşturur. 5. Sağlık hizmeti sunduğu birey, aile ve toplumla ilgili verileri kapsamlı bir şekilde değerlendirir. 6. Psikiyatri Hemşireliği alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirir. 7. Ruh sağlığı bozulmuş bireyin hasta olarak haklarını gözetir, etik ilkelerin birey için önemini anlar. 8. Psikiyatri hemşireliği uygulama ve araştırmalarını bilimsel ve etik değerler çerçevesinde yaşam boyu yeni öğrenmeler yoluyla planlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikiyatri hemşireliğinin tarihçesi
2. Hafta Psikiyatri Hemşireliğinin kuramsal temelleri (Peplau, Orlando, Travelbee gibi hemşirelik kuramcılarının incelenmesi)
3. Hafta Psikiyatride ekoller ve akımlar (Yapısalcılık, İşlevselcilik, Davranışçılık, Gestalt psikoloji, Ruhsal çözümleme (psikanaliz), Hümanistik psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Psikobiyoloji)
4. Hafta Sistem, gelişim ve öğrenme teorileri
5. Hafta Psikiyatri hemşireliğinde bakım standartları ve temel ve ileri düzey roller
6. Hafta Terapötik iletişim, Tedavi edici ortam
7. Hafta Danışmanlık ve yardım becerileri
8. Hafta Psikiyatride tedavi yöntemleri ve psikiyatri hemşiresinin sorumlulukları
9. Hafta Psikiyatri hemşireliğinde bakım kavramı, hastanın hastalığına uyumu, rehabilitasyon, sağlık eğitimi
10. Hafta Kriz ve krize müdahale, öfke ve stres yönetimi
11. Hafta Psikiyatride hasta hakları, yasal ve etik konular, stigma
12. Hafta Türkiye’de ruh sağlığı politikaları, toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerine geçiş
13. Hafta Psikiyatri hemşireliğinde süreç, sağlık değerlendirmesi yapma, kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları, eleştirel düşünme, bilimsel problem çözme
14. Hafta Acil psikiyatrik durumlar, konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%) 40
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Abrams’ın Klinik İlaç Tedavisi-Hemşireler İçin Akılcı İlaç Uygulamaları, (çev ed: İyigün, E. & Taştan, S.), Akademisyen Kitabevi, (10. Baskı),1022-1039, (Original work published 2014). 2. Fortinash, K.M,, Holoday Worret P.A., (2003), Psychiatric Nursing Plans, Mosby (4th ed.) 3. Öztürk, M.O., Uluşahin, N.A., (2015), Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp Kitapevi, (13. Baskı) 4. Kneisl CR, Wilson HS, Trigoboff E. Contemporary Psychiatric Mental Health Nursing. New Jersey USA: Pearson Education Inc, Upper Saddle River; 2004. p.782-99. 5. Townsend, M.C., (2005), Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing, FA Davis Company, Philadelphia, (3rd ed.) 6. Varcarolis E.M., Halter Jordan M., (2010), Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing A Clinical Approach, Saunders, Elsevier, (6th ed.)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

5

4

5

5

 4

 

 

 

 

ÖÇ3

 

5

 

4

5

 

 

 5

  

ÖÇ4

 

5

 

 5

5

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 5

4

 

 

 

 

 3

ÖÇ6

 

 

 4

 

 

4

4

 

 

 3

ÖÇ7

 

5

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

4

4

 

 

 

4

 

 4