HYL 511


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hemşirelik Esasları–I HYL 511 Hemşirelik Esasları Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 82 100 210 3 7

Ders Sorumluları Prof. Dr. Özlem ASLAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hemşirelik Esasları eğitiminin geçmişinin, günümüzdeki durumunun ve Hemşirelik Esasları ders programının nasıl geliştirileceğinin, öğrenmeyi etkileyen faktörlerin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Hemşirelik Esasları eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin öğrenciye kazandırıldığı derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Dünyada ve Türkiye’de hemşirelik eğitimi ve hemşirelik esasları eğitiminin tarihçesini açıklar. 2-Hemşirelik esasları eğitiminin felsefesini ve çağdaş hemşirelik rolleriyle ilişkisini açıklar. 3-Eğitimler ilgili temel kavramları, öğrenme kuramlarını ve hemşirelikle ilişkisini açıklar. 4-Eğitimde program geliştirmeyi açıklar. 5-Hemşirelik Esasları ders programı inşa eder. 6-Hemşirelik esasları eğitiminde öğrenmeyi etkileyen faktörleri açıklar. 7-Hemşirelik esasları eğitiminde eğitici faktörünün rolünü açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin hedeflerinin açıklanması ve ödevlerin verilmesi
2. Hafta Dünyada hemşirelik eğitiminin tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu
3. Hafta Türkiye’de hemşirelik eğitiminin tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu
4. Hafta Hemşirelik Esasları eğitiminin felsefesi ve çağdaş hemşirelik rolleri
5. Hafta Günümüzde farklı eğitim modelleri içinde Hemşirelik Esasları lisans eğitimi
6. Hafta Eğitimle ilgili temel kavramlar
7. Hafta Öğrenme kuramları ve Hemşirelik Esasları
8. Hafta Öğrenme kuramları ve Hemşirelik Esasları
9. Hafta Eğitim programlarının geliştirilmesi
10. Hafta Hemşirelik Esasları ders programının geliştirilmesi
11. Hafta Hemşirelik Esasları ders programının geliştirilmesi
12. Hafta Hemşirelik Esasları eğitiminde öğrenmeyi etkileyen faktörler
13. Hafta Hemşirelik Esasları eğitiminde eğitici faktörü
14. Hafta Hemşirelik Esasları eğitiminde eğitici rolü
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 40
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Berman AT, Kozier & Erb’s Fundamentals of Nursing, 10th Ed, Pearson, England, 2016. 2.Potter P.A., Perry A.G., Fundamentals of Nursing, 9th, Elsevier, Mosby, 2017. 3.Gökalp M, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegem Akedmi Yayıncılık, Ankara, 2. Baskı, 2017. 4. Ocak G, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık, 8. Baskı, 2017 5.Güler N, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Pegem Akademi Yayıncılık, 2017. 6.Baştürk S, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Nobel Akademi, 2017. 7.Sönmez V, Alacapınar FG,Örnekleriyle Eğitimde Program Değerlendirme, Anı Yayıncılık, 2015.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

ÖĞR ÇIKTI

PROGRAM YETERLİKLERİ

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

3

5

1

1

5

1

1

3

3

5

1

2

ÖÇ2

5

5

1

1

5

2

1

3

3

5

1

2

ÖÇ3

5

5

1

1

5

2

1

3

3

5

1

2

ÖÇ4

5

5

1

1

5

2

1

3

3

5

1

2

ÖÇ5

5

5

1

5

5

1

2

3

4

5

2

3

ÖÇ6

5

5

1

5

5

2

2

5

3

5

2

3

ÖÇ7

5

5

1

5

5

2

2

5

3

5

5

5