HYL 526


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dönem Projesi HYL 526 Hemşirelik Esasları Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
- - - 30

Ders Sorumluları Prof.Dr.Özlem ASLAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için, BİPA'da, Hemşirelik Esasları tezsiz yüksek lisans programında belirtilen bütün dersleri almış ve başarmış olmak zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Hemşirelik Esasları ile ilgili bir konuda, bilimsel proje hazırlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında, literatür taraması yapılarak, özgün bir proje hazırlanacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Hemşirelik Esasları alanında, proje konusu seçer. 2.Konuyu literatür taraması ile gözden geçirir. 3.Projenin planını inşa eder. 4.Proje metnini inşa eder.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Proje konusu bulunması
2. Hafta Proje konusunun bulunması
3. Hafta Proje konusunun bulunması
4. Hafta Konuya ilişkin literatür taraması yapılması
5. Hafta Konuya ilişkin literatür taraması yapılması
6. Hafta Konuya ilişkin literatür taraması yapılması
7. Hafta Literatür taraması neticesinde bulunan makalelerin incelenmesi
8. Hafta Literatür taraması neticesinde bulunan makalelerin incelenmesi
9. Hafta Literatür taraması neticesinde bulunan makalelerin incelenmesi
10. Hafta Literatür taraması neticesinde bulunan makalelerin incelenmesi
11. Hafta Literatür taraması neticesinde bulunan makalelerin incelenmesi
12. Hafta Proje planının hazırlanması
13. Hafta Proje metninin yazılması
14. Hafta Projenin sunulması ve teslimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 100
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Proje konusundaki çeşitli bilimsel makale, kitap ve raporlar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ2

5

5

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ3

5

5

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ4

5

5

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5