HYL 527


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hemşirelikte İletişim HYL 527 Hemşirelik Esasları Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
2 2 42 2 3

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için, BİPA'da, Hemşirelik Esasları tezsiz yüksek lisans programında belirtilen bütün dersleri almış ve başarmış olmak zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, hemşirelik mesleğinde, iletişim kapsamındaki temel ve güncel konuları bilmek ve iletişimde kullanmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders, hemşirelik ve sağlık iletişimine yönelik konuları içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.İletişime ilişkin temel kavramları açıklar. 2.Hemşirelik ve iletişim konusundaki kavramları açıklar. 3.Hastalarla ve sağlık profesyonelleriyle etkin iletişim inşa eder.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İletişim kavramı
2. Hafta Sağlık iletişimi ve hemşirelikte iletişim
3. Hafta Sağlık iletişimi ve hemşirelikte iletişim
4. Hafta Sağlıklı iletişim ilkeleri
5. Hafta Sağlıklı iletişim ilkeleri
6. Hafta Sağlıklı iletişim ilkeleri
7. Hafta İletişim süreci
8. Hafta İletişimin ögeleri
9. Hafta İletişim düzeyleri
10. Hafta İletişim yolları
11. Hafta İletişim yolları
12. Hafta İletişim analizinde Benlikler Kuramı
13. Hafta Terapötik iletişim
14. Hafta Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Gürüz D, Eğinli AT, Kişilerarası İletişim: Bilgiler-Etkiler-Engeller, Nobel Akademik Yayıncılık, 5’inci Basım, 2015. 2.Özcan A, Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim, Saray Tıp, 2015. 3.Taşdemir E, Kişilerarası İletişim, Akademik Kitaplar, 2017. 4.Kaya A (8Ed.), İnsan İlişkileri ve İletişim, Pegem Akademi Yayıncılık,2018.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

2

5

5

-

5

5

-

5

5

5

ÖÇ2

5

5

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ3

5

5

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5