HYL 510


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hemşirelik Esasları Uygulaması HYL 510 Hemşirelik Esasları Tezsiz Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
0 112 8 120 4 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Özlem ASLAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için, öncesinde HYL511 ve HYL 508 kodlu derslerin alınması ve başarılması zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı This is the course which teachs to use the concepts and skills learned in Fundamentals of Nırsing I and Fundamentals of Nursing II in the patient care process.
Dersin İçeriği Bu ders; Hemşirelik Esasları I ve Hemşirelik Esasları II dersinde öğretilen beceri ve kavramların, hasta bakım sürecinde kullanılmasını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Hemşirelik Esasları konularını, hasta bakımında bilinçli kullanmayı açıklar. 2-Hemşirelik Esasları öğretimini, hasta bakımında inşa eder.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Klinik Uygulama (Dahiliye)
2. Hafta Klinik Uygulama (Dahiliye)
3. Hafta Klinik Uygulama (Dahiliye)
4. Hafta Klinik Uygulama (Dahiliye)
5. Hafta Klinik Uygulama (Dahiliye)
6. Hafta Klinik Uygulama (Dahiliye)
7. Hafta Klinik Uygulama (Dahiliye)
8. Hafta Vaka Sunumları ve Değerlendirme
9. Hafta Klinik Uygulama (Genel Cerrahi)
10. Hafta Klinik Uygulama (Genel Cerrahi)
11. Hafta Klinik Uygulama (Genel Cerrahi)
12. Hafta Klinik Uygulama (Genel Cerrahi)
13. Hafta Klinik Uygulama (Genel Cerrahi)
14. Hafta Klinik Uygulama (Genel Cerrahi)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 40
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Berman AT, Kozier & Erb’s Fundamentals of Nursing, 10th Ed, Pearson, England, 2016. 2.Potter P.A., Perry A.G., Fundamentals of Nursing, 9th, Elsevier, Mosby, 2017. 3.Gökalp M, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegem Akedmi Yayıncılık, Ankara, 2. Baskı, 2017. 4.Ocak G, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık, 8. Baskı, 2017 5.Güler N, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Pegem Akademi Yayıncılık, 2017. 6.Baştürk S, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Nobel Akademi, 2017. 7.Sönmez V, Alacapınar FG, Örnekleriyle Eğitimde Program Değerlendirme, Anı Yayıncılık, 2015.
Staj / Uygulama Bu ders, klinik uygulama olarak yürütülür.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

  5

  5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5