HYL 524


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Seminer HYL 524 Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Bahar)
2 28 - 4

Ders Sorumluları Prof.Dr.Özlem ASLAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı; hemşirelik esasları ile ilgili bir konuya ilişkin literatür taraması yaparak, derleme hazırlamaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğinde, öğrenci, hemşirelikle ilgili bir konuda derleme makalesi hazırlamayı öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Hemşirelikle ilgili bilimsel bir konu seçer. 2-Konuyu literatürden, kapsamlı şekilde gözden geçirir. 3-Derleme metnini oluşturur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Seminer hazırlama tekniği
2. Hafta Seminer konusu bulunması
3. Hafta Seminer konusunun literatür taraması
4. Hafta Seminer konusunun literatür taraması
5. Hafta Seminer konusunun literatür taraması
6. Hafta Seminer konusunun literatür taraması
7. Hafta Literatür taraması ile bulunan makalelerin okunması ve incelenmesi
8. Hafta Literatür taraması ile bulunan makalelerin okunması ve incelenmesi
9. Hafta Literatür taraması ile bulunan makalelerin okunması ve incelenmesi
10. Hafta Literatür taraması ile bulunan makalelerin okunması ve incelenmesi
11. Hafta Derleme planının hazırlanması
12. Hafta Derlemenin yazılması
13. Hafta Derlemenin yazılması
14. Hafta Seminerin sunumu ve ödev teslimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 100
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Derlemenin konusuna uygun çeşitli bilimsel kitap ve makaleler
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

-

-

5

4

2

2

5

5

5

5

4

ÖÇ2

5

5

-

-

5

4

2

2

5

5

5

5

4

ÖÇ3

5

5

-

-

5

4

2

2

5

5

5

3

4