HYL 505


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Biyoistatistik HYL 505 Hemşirelik Esasları Tezli Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 2 82 100 210 3 7

Ders Sorumluları Prof.Dr. Özkan ÜNVER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciye bilgisayar işletim sistemi ve paket programları kullanabilme becerisinin kazandırılması amaçlanır.
Dersin İçeriği Hemşirelik alanında yapılacak araştırmalarda kullanılmak üzere gerekli olan temel biyoistatistik bilgilerini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Biyoistatistikte temel kavramlar (örnek,yığın, değişken, bilgi toplama)
2. Hafta Bilgi toplama yöntemleri
3. Hafta Merkezsel eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, mod, ortanca)
4. Hafta Dağılım ölçüleri (varyans, standart sapma, değişim katsayısı)
5. Hafta Tahmin tek yığın
6. Hafta Hipotez testi (tek yığın)
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Hipotez testi tek yığın
9. Hafta İki yığın farkı
10. Hafta İki yığın farkı
11. Hafta Yığın varyansı ile ilgili tahmin
12. Hafta Korelasyon ve regresyon analizi
13. Hafta Korelasyon ve regresyon analizi
14. Hafta Parametre dışı istatistikler ve genel sınav
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi