HYL 509


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hemşirelikte Öğretim HYL 509 Hemşirelik Esasları Tezli Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
1 4 2 84 3 3

Ders Sorumluları Doç. Dr. Gülcihan AKKUZU Yrd. Doç. Dr. Nurcan ERTUĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı öğrenciye hemşirelikte öğretim konusunda bilgi ve beceri kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Öğretim ve eğitimle ilgili temel kavramlar, öğrenme teorileri, yetişkin eğitimi, hemşire eğiticilerin rol ve sorumlulukları, öğrenme için uygun ortam oluşturma, eğitimde teknolojinin entegrasyonu, klinik simülasyonlar, online öğrenme, hemşirelikte klinik öğretim ilke, yöntem ve teknikleri, hemşirelikte klinik öğretim ilke, yöntem ve teknikleri-devamı, hemşirelikte kanıta dayalı öğretim, interaktif eğitim yöntemleri, hemşirelik klinik uygulama eğitiminde rehberlik, teorik ve klinik öğretimi değerlendirme yöntemleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Öğretim kavramını açıklayabilecektir. 2) Öğrenme ile ilgili teorileri sıralayabilecektir. 3) Öğrenmeyi etkileyen faktörleri sıralayabilecektir. 4) Hemşirelikte öğretimin özelliklerini açıklayabilecektir. 5) Ders kapsamında edindiği kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Öğretim ve eğitimle ilgili temel kavramlar
3. Hafta Öğrenme teorileri
4. Hafta Yetişkin eğitimi
5. Hafta Hemşire eğiticilerin rol ve sorumlulukları
6. Hafta Öğrenme için uygun ortam oluşturma
7. Hafta Eğitimde teknolojinin entegrasyonu
8. Hafta Klinik simülasyonlar, online öğrenme
9. Hafta Hemşirelikte klinik öğretim ilke, yöntem ve teknikleri
10. Hafta Hemşirelikte klinik öğretim ilke, yöntem ve teknikleri-devamı
11. Hafta Hemşirelik klinik uygulama eğitiminde rehberlik
12. Hafta Hemşirelikte kanıta dayalı öğretim
13. Hafta Teorik ve klinik öğretimi değerlendirme yöntemleri
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Uyer, G., Hemşirelikte Klinik Öğretim, Ankara: Hatipoğlu, 1992. - Hacıalioğlu N., Hemşirelikte Öğretim Öğrenme ve Eğitim,2. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. - Platin N. (ed.), Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Rehberlik, Ankara: Hedef, 2013. - Oerman M.H., Hemşirelikte Öğretim ve Eğiticinin Rolü, Kuzu Kurban N., Duruk N., Arslan S., Zencir G., (Çev. Ed.leri) , Ankara: Anı Yaıyncılık, 2015. - Sönmez. V., Eğitim Bilimine Giriş, Ankara: Anı Yaıyncılık, 2015. Dergiler: 1. - Nurse Educatio in Practice 2. - Nurse Education Today
Staj / Uygulama Dersi alan öğrenciler, haftalık toplam 4 saat uygulama yapacaktır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi