HYL 529


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Tez Çalışması-I HYL 529 Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
- - - 30

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Tez çalışmasına başlayabilmek için, Bilgi Paketi'nde belirtilen dersleri almış olmak zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Hemşirelik Esasları ile ilgili bir konuda, mevzuata ve etik kurallara uygun bilimsel araştırma yaparak tez hazırlamaktır.
Dersin İçeriği Hemşirelik Esasları ile ilgili bir konuda,bilimsel araştırma yapmayı içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Araştırma konusu seçer. 2.Tez önerisine uygun olarak "Etik Kurul Dosyası" inşa eder. 3.Araştırma konusuna ilişkin literatürü gözden geçirir. 4.Veri toplamayı inşa eder. 5.Tezin giriş, amaç, genel bilgiler kısımlarını hazırlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tez konusunun bulunması
2. Hafta Tez önerisine uygun "Etik Kurul Dosyası"nın hazırlanması
3. Hafta Literatür taraması
4. Hafta Literatür tarama
5. Hafta Veri toplama
6. Hafta -Veri toplama -Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
7. Hafta -Veri toplama -Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
8. Hafta -Veri toplama -Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
9. Hafta -Veri toplama -Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
10. Hafta -Veri toplama -Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
11. Hafta -Veri toplama -Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
12. Hafta -Veri toplama -Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
13. Hafta -Veri toplama -Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
14. Hafta -Veri toplama -Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 100
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Ufuk Üniversitesi Tez Yazım Yönergesi -Tez konusuna ilişkin bilimsel makale ve kitaplar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

-

-

5

4

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ2

5

5

-

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ3

5

5

-

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ4

5

5

-

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ5

5

5

-

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5