HYL 503


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi -I HYL 503 Hemşirelik Esasları Tezli Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
2 - 42 80 150 2 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Özlem ASLAN, Dr. Öğr. Üyesi.Ayşe Sevim ÜNAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hemşirelik Esaslarının teori ve uygulamasının anlaşılabilmesinde ve hemşirelik mesleğinin yürütülmesinde gerekli olan kavramların öğrenciye kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Hemşirelik Esasları’nda ve hemşirelikte kullanılan temel kavramları içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta -Bilim, bilgi, fenomen, felsefe, hipotez, sayıltı, paradigma -Bilimsel yöntem ve kavram ilişkisi -Kavram, model, kuram ve aralarındaki ilişki
2. Hafta Hemşirelik
3. Hafta İnsan
4. Hafta Sağlık
5. Hafta Hastalık
6. Hafta Stres ve Homeostazis
7. Hafta Bağımlılık, Bağımsızlık
8. Hafta Çevre
9. Hafta Hümanizm, holizm
10. Hafta Mahremiyet
11. Hafta Problem çözme süreci
12. Hafta Sistem teorisi
13. Hafta Bakım
14. Hafta Etik
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 40
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Berman AT, Kozier & Erb’s Fundamentals of Nursing, 10th Ed, Pearson, England, 2016. 2.Potter P.A., Perry A.G., Fundamentals of Nursing, 9th, Elsevier, Mosby, 2017. 3.Öz F, Sağlık alanında Temel Kavramlar, Nadirkitap, Ankara, 2010. 4. Ay F (Ed.), Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, Nobel Tıp Kitabevi, 2017.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi