HYL 506


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Araştırma Yöntemleri HYL 506 Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
2 2 42 3 7

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Handan TERZİ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, lisansüstü öğrenim gören öğrencilere bilimsel bir araştırma planlayabilme, yürütebilme, araştırma projesi hazırlayıp sunabilme becerisi kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders, araştırma planlama, uygun araştırma yöntemini belirleme, araştırma konu seçimi, literatür tarama teknikleri, araştırma amaç, soru ve hipotezlerini belirleme, evren ve örneklem seçimi, veri toplama tekniklerini belirleme, uygun istatistik analizlerin seçimi ve bilimsel yazı yazım kuralları ile ilgili konuları inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1. Bilimsel araştırma tasarımları ve yöntemlerini açıklar. ÖÇ-2. Örnekleme yöntemlerini tanımlar. ÖÇ-3. Alanıyla ilgili bilimsel bir araştırma konusunu belirler. ÖÇ-4. Kaynak taraması yapar. ÖÇ-5. Araştırma planını hazırlar. ÖÇ-6. Planladığı araştırmada kullanacağı veri toplama aracını/araçlarını hazırlar. ÖÇ-7. Planladığı araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenlerine uygun istatistiksel analiz testlerini seçer. ÖÇ-8. Araştırma ve yayın etiği ile ilgili konuları açıklar. ÖÇ- 9. Araştırma projesi yazar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı Hemşirelikte Araştırma Kullanımı ve Kanıta Dayalı Uygulamalar
2. Hafta Nicel Araştırma Tasarımları: Deneysel Olmayan Araştırmalar
3. Hafta Nicel Araştırma Tasarımları: Deneysel Araştırmalar
4. Hafta Nicel Araştırma Tasarımları: Metodolojik Araştırmalar, sistematik Derleme ve Metaanaliz
5. Hafta Nitel Araştırma Tasarımları
6. Hafta Bilimsel Araştırma Konusunu Belirleme Literatür Tarama ve İnceleme-(Uygulama)
7. Hafta Araştırma Problemini Tanımlama Araştırma Amacı, Araştırma Soruları ve Hipotezlerin Yazımı-(Uygulama)
8. Hafta Araştırma Değişkenlerinin Belirlenmesi Örnekleme Yöntemleri, Güç Analizi -(Uygulama
9. Hafta Veri Toplama Yöntem ve Araçları Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi-(Uygulama)
10. Hafta Verilerin Analizi ve Yorumlanması
11. Hafta Araştırma Projesi Yazma Süreci
12. Hafta Bilimsel Araştırmaların Sunumunu Hazırlama-(Uygulama)
13. Hafta Araştırma Etiği
14. Hafta Yayın Etiği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) xxxxxx
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) xxxxx
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Erdoğan, S., Nahcivan, N., & Esin, M. N. (Eds). Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. 2. Baskı, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2014. 2- Grove, S. K., Gray, J., R., & Burns, N. (Eds.). Understanding Nursing Research: Building an Evidence-Based Practice. 6th Edition, Elsevier, China, 2015. 3- de Chesnay, M. (Ed). Nursing Research Using Data Analysis: Qualitative Designs and Methods in Nursing. Springer Publishing Company, The USA, 2015. 4- Aslan, Ö., & Bebiş, H. (Eds). Hemşirelik Araştırmasının Esasları. 8. Baskıdan Çeviri, Pelikan Kitabevi, Ankara, 2016. 5-Polit, F. D., & Beck, C. T. Resource Manual for Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 10th Edition, LLW, The USA, 2017. 6-Gürsoy, E. (Ed). Hemşireler İçin Yayın Yazarlığı. 4. Baskıdan Çeviri. Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2020
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

LO1

5

4

5

2

5

4

1

1

5

3

2

1

4

LO2

4

3

5

1

5

3

2

1

5

3

2

1

4

LO3

5

5

5

5

5

3

4

4

5

4

5

5

5

LO4

5

4

5

2

5

3

3

3

5

4

5

3

5

LO5

5

5

5

4

5

4

3

4

5

4

5

4

5

LO6

5

5

5

2

5

4

3

4

5

2

5

3

5

LO7

5

5

5

4

5

5

1

2

5

4

5

3

4

LO8

4

4

5

1

5

5

4

3

5

2

1

4

5

LO9

5

5

5

4

5

5

4

3

5

5

3

4

5