HYL 508


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hemşirelik Esasları–II HYL 508 Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 82 100 210 2 7

Ders Sorumluları Prof. Dr. Özlem ASLAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu dersi alabilmek için, Hemşirelik Esasları I dersini almış ve başarmış olmak gerekir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders; “Hemşirelik Esasları I” adlı dersin devamı niteliğindedir. Bu dersin amacı; Hemşirelik Esasları öğretimiyle ilgili ilkelerin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Hemşirelik Esasları II, öğrencinin hemşirelik esasları öğretiminde ünite planı hazırladığı, hedef davranışlara yönelik ders içeriği hazırladığı, program değerlendirmesini öğrendiği, alan dersinin öğretiminde teknoloji kullanımını öğrendiği, ders sunumu yaptığı bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Hemşirelik Esasları öğretiminde ders planı inşa eder. 2-Hemşirelik Esasları öğretiminde, hedef davranışlara yönelik içerik hazırlar. 3-Eğitimde program değerlendirmeyi açıklar. 4-Hemşireik Esasları öğretiminde teknoloji kullanımını inşa eder. 5-Hemşirelik Esasları derslerinin sunumunu inşa eder.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hemşirelik Esasları öğretiminde ünite planı ve ders planı yazma, hedef yazma
2. Hafta Hemşirelik Esasları Öğretimi: Örnek konularda ünite planı hazırlama
3. Hafta Hemşirelik Esasları Öğretimi: Örnek konularda ünite planı hazırlama
4. Hafta Hemşirelik Esasları Öğretimi: Hedef davranışlara yönelik içeriğin hazırlanması
5. Hafta Eğitimde program değerlendirme ve Hemşirelik Esasları öğretiminde hedef davranışlara yönelik öğrenciyi değerlendirme yöntemleri
6. Hafta Eğitimde program değerlendirme ve Hemşirelik Esasları öğretiminde hedef davranışlara yönelik öğrenciyi değerlendirme yöntemleri
7. Hafta Hemşirelik Esasları Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
8. Hafta Technology usage in fundamentals of nursing education.
9. Hafta Teorik Ders Sunumu
10. Hafta Uygulamalı ders sunumu
11. Hafta Teorik ders sunumu
12. Hafta Uygulama dersi sunumu
13. Hafta Teorik ders sunumu
14. Hafta Uygulama dersi sunumu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Berman AT, Kozier & Erb’s Fundamentals of Nursing, 10th Ed, Pearson, England, 2016. 2.Potter P.A., Perry A.G., Fundamentals of Nursing, 9th, Elsevier, Mosby, 2017. 3.Gökalp M, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegem Akedmi Yayıncılık, Ankara, 2. Baskı, 2017. 4. Ocak G, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık, 8. Baskı, 2017 5.Güler N, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Pegem Akademi Yayıncılık, 2017. 6.Baştürk S, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Nobel Akademi, 2017. 7.Sönmez V, Alacapınar FG, Örnekleriyle Eğitimde Program Değerlendirme, Anı Yayıncılık, 2015.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

DERS ÖĞR ÇIKTILARI

PROGRAM YETERLİKLERİ

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY1

5

5

1

5

5

3

5

5

2

5

5

5

5

PY2

5

5

1

5

5

5

5

5

2

5

5

5

5

PY3

5

5

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY4

4

4

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY5

5

5

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY6

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY7

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY8

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5