HYL 524


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SEMİNER HYL 524 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
2 28 0 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul yoktur
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; hemşirelikle ilgili bir konuya ilişkin literatür taraması yaparak, derleme hazırlamaktır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğinde, öğrenci, hemşirelikle ilgili bir konuda derleme yapmayı öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Hemşirelikle ilgili bilimsel bir konu belirler. ÖÇ-2. Konuyu literatürden, kapsamlı şekilde araştırır, makalelere ulaşır. ÖÇ-3. Makaleleri okur. ÖÇ-4. Derleme metninin planını tasarlar. ÖÇ-5. Derleme metnini yazar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Seminer hazırlama tekniği
2. Hafta Seminer hazırlama tekniği
3. Hafta Seminer konusunun literatür taraması
4. Hafta Seminer konusunun literatür taraması
5. Hafta Seminer konusunun literatür taraması
6. Hafta Seminer konusunun literatür taraması
7. Hafta Literatür taraması ile bulunan makalelerin okunması ve incelenmesi
8. Hafta Literatür taraması ile bulunan makalelerin okunması ve incelenmesi
9. Hafta Literatür taraması ile bulunan makalelerin okunması ve incelenmesi
10. Hafta Derleme planının hazırlanması
11. Hafta Derlemenin yazılması
12. Hafta Derlemenin yazılması
13. Hafta Derlemenin yazılması
14. Hafta Seminerin sunumu ve ödev teslimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 100
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Derlemenin konusuna uygun çeşitli bilimsel kitaplar.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

4

4

5

4

1

4

4

1

1

1

ÖÇ2

4

3

4

5

1

4

4

1

1

1

ÖÇ3

4

4

4

4

1

4

4

1

1

1

ÖÇ4

4

4

4

4

1

4

4

1

1

1

ÖÇ5

4

4

4

4

1

4

4

1

1

1

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek