HYL 521


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması HYL 521 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
8 116 4 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Doğum ve Kadın Hastalıkları kliniklerinde, hemşirelik sürecini kullanarak, mevzuata ve etik ilkelere uygun hasta bakımı vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Doğum ve Kadın Hastalıkları kliniklerinde, hemşirelik süreci doğrultusunda, hasta bakımı vererek, bakımın, veri toplama formu, günlük çalışma raporu ve bakım planı ile kaydedilmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği branşının teorik ve uygulama bilgilerini bilir. ÖÇ-2. Klinikte, hemşirelik sürecine uygun hasta bakımı verir. ÖÇ-3. Klinikte verdiği hasta bakımını, doldurduğu formlarla belgeler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Klinik uygulama (Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniği)
2. Hafta Klinik uygulama (Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniği)
3. Hafta Klinik uygulama (Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniği)
4. Hafta Klinik uygulama (Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniği)
5. Hafta Klinik uygulama (Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniği)
6. Hafta Klinik uygulama (Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniği)
7. Hafta Klinik uygulama (Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniği)
8. Hafta Vaka sunumları ve değerlendirme
9. Hafta Klinik uygulama (Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniği)
10. Hafta Klinik uygulama (Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniği)
11. Hafta Klinik uygulama (Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniği)
12. Hafta Klinik uygulama (Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniği)
13. Hafta Klinik uygulama (Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniği)
14. Hafta Vaka sunumları ve değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 100
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Şirin A, Kavlak O. Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Kitabevleri. 2015; İstanbul. 2- Kızılkaya Beji N. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri. 2019;İstanbul. 3-Özkan Arslan H, Bilgin Z. Kanıta Dayalı Gebelik ve Doğum Yönetimi. 4- Watson Genna C. Supporting Sucking Skills in Breastfeeding Infants. 2017; Anne Sütü Alan Bebeklerde Emme Becerilerini Destekleme. 2. Baskı, Çeviren: Gerçek E, Didişen N, Karabudak S, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.,2017. 5- Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Akademisyen Kitabevi. 2018; Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

5

2

2

5

3

1

2

2

2

ÖÇ2

5

5

2

2

5

3

1

2

2

2

ÖÇ3

5

5

2

2

5

3

1

2

2

2

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek