HYL 529


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEZ ÇALIŞMASI-I HYL 529 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
2 28 0 30

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Tez çalışmasına başlayabilmek için, Bilgi Paketi'nde belirtilen dersleri almış olmak zorunludur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Doğum ve Kadın Hastalıkları ile ilgili bir konuda, mevzuata ve etik kurallara uygun bilimsel araştırma yaparak tez hazırlamaktır.
Dersin İçeriği Doğum ve Kadın Hastalıkları ile ilgili bir konuda, bilimsel araştırma yapmayı içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. Araştırma konusu bulur. ÖÇ-2. Tez önerisine uygun olarak "Etik Kurul Dosyası" hazırlar. ÖÇ-3. Etik Kurul onayı alır. ÖÇ-4. Araştırma konusuna ilişkin literatür tarar. ÖÇ-5. Veri toplar. ÖÇ-6. Tezin giriş, amaç, genel bilgiler kısımlarını yazar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tez konusunun bulunması
2. Hafta Tez önerisine uygun "Etik Kurul Dosyası"nın hazırlanması
3. Hafta Literatür taraması
4. Hafta Literatür taraması
5. Hafta Veri toplama
6. Hafta Veri toplama Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
7. Hafta Veri toplama Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
8. Hafta Veri toplama Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
9. Hafta Veri toplama Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
10. Hafta Veri toplama Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
11. Hafta Veri toplama Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
12. Hafta Veri toplama Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
13. Hafta Veri toplama Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
14. Hafta Veri toplama Tezin giriş, amaç ve genel bilgiler bölümlerinin yazılması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 100
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Ufuk Üniversitesi Tez Yazım Yönergesi 2.Tez konusu ile çeşitli ilgili bilimsel makale ve kitaplar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

4

4

5

5

1

1

3

4

1

4

ÖÇ2

4

4

5

5

1

1

3

4

1

4

ÖÇ3

4

4

5

5

1

1

3

4

1

4

ÖÇ4

4

4

5

5

1

1

3

4

1

4

ÖÇ5

4

4

5

5

1

1

3

4

1

4

ÖÇ6

4

4

5

5

1

1

3

4

1

4

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek